fz3-13769305690270, 0B

MNOZÍ Z VÁS JIŽ NAVŠTÍVILI PRAHU A ZAJISTÉ I PREMONSTRÁTSKÝ KLÁŠTER NA STRAHOVĚ. KONCEM TŘINÁCTÉHO STOLETÍ BYL KLÁŠTER NA STRAHOVĚ V ROZKVĚTU. DÍKY SVÉ ÚCHVATNÉ POLOZE A MÍSTU, KDE VZKVÉTALY VĚDY, SE KLÁŠTER ZAŘADIL MEZI NEJSLAVNĚJŠÍ V PRAZE A KRONIKÁŘI JEJ JMENUJÍ HNED PO CHRÁMU SV. VÍTA, PO KOSTELE NA VYŠEHRADĚ A V BŘEVNOVĚ.

Číst dál: STARÉ POVĚSTI STRAHOVSKÉ

MÁLOKDO VÍ, ŽE MALÁ ZDOBENÁ KAPLE UPROSTŘED ARKÁDOVÉHO DVORA LORETY JE VLASTNĚ TOU SKUTEČNOU LORETOU V PRAVÉM SLOVA SMYSLU. TATO KAPLE, ZVANÁ TAKÉ „LORETÁNSKÝ DOMEK“ NEBO NĚKDY „SVATÁ CHÝŠE“, PŘEDSTAVUJE PRAVOU PODOBOU VZORU KAPLE V ITALSKÉM LORETU.

Číst dál: SANTA CASA V LORETĚ PRAHA

Kraj : Hlavní město Praha

DO 21. KVĚTNA SI MOHOU NÁVŠTĚVNÍCI PROHLÉDNOUT MONOTYPY A AKVARELY OLDŘICHA SMUTNÉHO V GALERII V PŘÍZEMÍ RADNICE. V LÉTĚ SE MOHOU TĚŠIT NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ VÝSTAVY, BĚHEM KTERÝCH JIM BUDE PŘEDSTAVOVÁNA DALŠÍ SOUDOBÁ ČESKÁ MALBA.

Číst dál: NOVOMĚSTSKÁ RADNICE SE LOUČÍ S JAREM A VÍTÁ LÉTO

 

V DŘÍVĚJŠÍCH DOBÁCH BYLO VÝSADOU BOHATÝCH ŠLECHTICŮ A DOBRODINCŮ POHŘBENÍ PO SMRTI VE STRAHOVSKÉM KLÁŠTEŘE. MEZI TĚMITO VYVOLENÝMI BYL I HRABĚ LAŽANSKÝ, KTERÝ VŠAK ČINIL VÝJIMKU. ÚDAJNĚ V NĚJAKÉM SOUBOJI NA BÍLÉ HOŘE ZABIL SVÉHO SOKA, VYSLOVIL PŘED SMRTÍ PROSBU, ABY HO NEPOCHOVALI V CHRÁMĚ, ALE V PŘÍZEMNÍ CHODBĚ KLÁŠTERNÍ, A TO PŘED PRAHEM SAKRISTIE. OPAT ALE TVRDIL, ŽE KAŽDÝ, KDO TUDY PROJDE DO KLÁŠTERA, BUDE ŠLAPAT PO JEHO HROBCE, ALE ŠLECHTIC STÁLE TVRDIL, ŽE SI NEZASLOUŽÍ NIC LEPŠÍHO. PROTO POZDĚJI VYPLNILI JEHO POSLEDNÍ VŮLI A SKLÍPEK, DO NĚHOŽ JEHO TĚLO ULOŽILI, PŘIKRYLI KAMENNOU DESKOU BEZ NÁPISU.

Číst dál: JAK ŠVÉD UVÍZL VE STRAHOVSKÉ HROBCE

LORETÁNSKÝ POKLAD JE V POVĚDOMÍ ČESKÉHO MILOVNÍKA UMĚNÍ NEODMYSLITELNĚ SPJAT S ATMOSTÉROU PRAŽSKÝCH HRADČAN. KDO BY NEZNAL MÍSTNÍ KLENOTNICI SE SBÍRKOU MONSTRANCÍ ZÁVRATNÉ CENY. SNAD KAŽDÝ UŽ NĚKDY ZASLECHL POJEM PRAŽSKÉ SLUNCE, JÍMŽ LIDÉ TRADIČNĚ NAZÝVAJÍ NEJVZÁCNĚJŠÍ DIAMANTOVOU MONSTRANCI, ZDOBENOU NEUVĚŘITELNÝMI ŠESTI TISÍCI DVĚMA STY DVAADVACETI DIAMANTY. PROSLULOST POKLADU JE DÁNA NEJEN JEHO VÝJIMEČNOU HODNOTOU, ALE I VELMI DLOUHOU TRADICÍ JEHO VEŘEJNÉHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ.

Číst dál: NEJEN DIAMANTOVÁ MONSTRANCE