fz3-13769305690270, 0B

PRAKTICKÝ PRŮVODCE PRAHOU, ČESKÝMI A MORAVSKÝMI MĚSTY

Každoročně vydáváme bedekr ve čtyřech jazycích - čeština, angličtina, němčina a ruština. Jazykové mutace jsou tištěny samostatně, čímž je dosaženo oslovení konkrétních národnostních skupin. Součástí publikace jsou mapa centra Prahy, městské hromadné dopravy, kulturních památek a pamětihodností v Praze a ČR, lázeňská města, turistické procházky Prahou, ubytování, kultura, restaurace a mnoho dalších užitečných informací pro cestovatele.

                                              

PRŮVODCE PRAHOU 7 

V letošním roce slaví MČ Praha 7 130 let, kdy byla spojená obec Holešovice – Bubny připojena k Praze. Při této vzácné příležitosti se městská část Praha 7 rozhodla zhotovit pro vás a návštěvníky publikaci, kterou si máte možnost pročíst. Snahou je připomenout si historii městské části Prahy 7 a  její rozvoj. Představujeme vám zajímavá a lákavá místa na více jak 700 hektarové ploše, kde klidně a spokojeně žije přes 42 tisíc obyvatel.

 

 

PROCHÁZKY PRAHOU 6

Obvod dnešní Městské části Praha 6 se skládá z řady dříve samostatných obcí. Dvě z nich byly povýšeny na město ještě za Rakouska-Uherska. Obce i města byly později postupně připojovány k tzv. Velké Praze, která vznikla zákonem v roce 1920, kdy se Praha stala hlavním městem nové Československé republiky. K rozšiřování Prahy ale docházelo i později, kdy byl obvod města zaokrouhlován připojením vesnic na okraji městské zástavby. V této části se budeme zabývat územím Břevnova, Střešovic, Vokovic a Veleslavína.

 

 

Share