ZDEJŠÍ NEOBVYKLÝ ZPŮSOB OHŘEVU MINERÁLNÍCH VOD NA KOUPELE POMOCÍ ROZŽHAVENÉ ŽELEZNÉ STRUSKY SE UDRŽEL TÉMĚŘ PO CELÉ STOLETÍ. STRUSKA SEM BYLA DOVÁŽENA NĚKOLIKRÁT DENNĚ A VHAZOVALA SE PŘÍMO DO VAN S MINERÁLNÍ VODOU.

Později se struskou ohřívala voda centrálně ve velkých kádích a odváděla se samospádem do lázeňských domů. „Příprava koupele se dělá tak, že se do vany přinášela minerální voda ručně a třemi džbery z Maxmiliánova pramene. Následně byla do vany vložena struska – tři žhavé kusy. Přes vanu byla rozprostřena velká, silná, plátěná přikrývka, a to proto, aby zachycovala ze strusky šířený prach. Struska byla po ohřátí koupele vyjmuta, usazená špína se stěn a dna vany odstraněna zmíněnou přikrývkou. K potřebnému ochlazení zřídelní vody se používalo obyčejné vody potoční, která tekla ve žlabu podél oken kabin. Od tří hodin ráno do poledne bylo tímto způsobem připraveno třicet koupelí a odpoledne jich bylo kolem osmnácti.“

 

Share