fz3-13769305690270, 0B

POSTAVU „DUCHA HOR“ ZNAJÍ Z VYPRÁVĚNÍ, KNÍŽEK A FILMŮ GENERACE DĚTÍ I DOSPĚLÝCH. NE VŽDY A VŠEM JE JASNÉ, ODKUD PŘIŠEL, KDE A KDY SE VZAL, PROČ VLÁDNE V KRKONOŠÍCH. ODPOVĚDI NA OTÁZKY PŘINÁŠÍ NOVĚ ZPRACOVANÝ ČTYŘJAZYČNÝ LETÁK S ČETNÝMI FOTOGRAFIEMI. ZÍSKAT HO MŮŽETE V NĚKTERÉM ZE SPOLUPRACUJÍCÍCH KRKONOŠSKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER.

Kdo to je? Vládce, ochránce, démon či bájný duch. Dohlíží na horskou krajinu, drží ochranu nad její přírodou, obyvateli i návštěvníky.

Kde a kdy se vzal? Postava vládce hor vzešla z lidové obraznosti. Všeobecně se má za to, že se Krakonoš v lidovém podání objevuje od 15. století.

Jak mu říkali v průběhu času? V rozmanité literatuře se uvádí „pan Johannes“, později nejasné Rübezahl a varianty Rubical, Rýbrcoul, Liczyrzepa, přeloženo do češtiny Řepočet, Počítač řep.

Jak se zjevuje? Hned byl nepatrným skřítkem nebo děsivým obrem. Český Krakonoš je urostlý muž v dlouhém plášti s plnovousem, kloboukem se širokou krempou ozdobenou sojčím pírkem a holí v ruce.

Hodný nebo zlomyslný? Krakonoš nebyl vždy hodný a laskavý. Historicky měl i různé jiné charakterové vlastnosti.

Kde ho můžete potkat? V Krkonoších téměř na každém kroku. V mnoha pohádkách a vyprávěnkách. V nejvyšších českých horách snad není město či obec, kde by o Krakonošovi nebyla alespoň zmínka.

Postava Krakonoše se objevuje také v mnoha dílech význačných autorů. Zajímá vás literární ztvárnění nebo další podrobnosti o mýtické postavě? Prohlédněte si webové stránky: www.pohadkove.krkonose.eu/krakonos

TEXT: DÁŠA PALÁTKOVÁ, FOTO: ZDENĚK HORÁK; ARCHIV REDAKCE

Share