fz3-13769305690270, 0B

JIŽ DÁVNO PŘED TÍM, NEŽ U NÁS BYLA ZPROVOZNĚNA PRVNÍ MOBILNÍ SÍŤ, VZNIKLA PŘED 20 LETY PODOBNÁ UŽITEČNÁ SÍŤ TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER, SLOUŽÍCÍ TURISTŮM. O TOM, CO VEDLO K JEJÍMU VYTVOŘENÍ, JSME SI POVÍDALI S PREZIDENTEM ASOCIACE PAVLEM HLAVÁČEM.

Můžete popsat našim čtenářům pane prezidente, co vedlo k založení A.T.I.C. ČR – asociace turistických informačních center před dvaceti lety?

Asociace byla založena jako Asociace turistických informačních středisek České republiky A.T.I.S. ČR, 9. 11. 1994. Dnešní název – Asociace turistických informačních center České republiky ( A.T.I.C. ČR ) – je registrován od 3. 11. 1997. Impulsem k založení asociace bylo vyhlášení projektu NIRES (Národní informační a rezervační systém turistiky) v prosinci roku 1993 pod Ministerstvem hospodářství. Snaha uvést projekt v život vedla k založení Asociace turistických informačních středisek ČR, která měla zájem jej uskutečnit. Za stěžejní cíl, který si tehdy asociace dala, byl úkol stát se postupně centrem celorepublikové informační sítě v rámci cestovního ruchu, a tím přispět k lepší informovanosti našich i zahraničních turistů, obyvatel měst, obcí a také podnikatelských subjektů.

Jaké novinky a plány má A.T.I.C. ČR připraveny pro IC, potažmo pro turisty v další dekádě? 

Pro členy připravujeme již tradiční členská fóra. To nejbližší se uskuteční v Krnově ve dnech 24.–25. 4. 2014. Právě na členských fórech dochází k výměně zkušeností pracovníků infocenter, Asociace získává podněty přímo z praxe a může osobně oslovit své členy a diskutovat s nimi o jejich potřebách a požadavcích turistů a návštěvníků měst, které se v průběhu času samozřejmě mění. V letošním roce také doufáme, že se více infocenter zapojí do projektu Český systém kvality služeb, jehož nositelem je MMR ČR a A.T.I.C. ČR je jeho partnerem. Certifikace v tomto projektu pro TIC zajistí posun k vyššímu standardu služeb, a to s ohledem na přímé požadavky návštěvníků konkrétního centra.

Informačních center je v dnešní době jako hub po dešti. Jak pozná běžný turista, že se jedná o certifikované IC s ověřenými službami?

V České republice pracuje na 600 informačních center. Certifikované TIC pozná turista dle našeho společného označení, a to bílé „I“ v zeleném pruhu s textem „Certifikované turistické informační centrum“ a s vyvěšeným Certifikátem s označením klasifikační třídy. Pro letošní rok chystáme drobnou, ale praktickou novinku: stojánek se jmenovkou konkrétního pracovníka a také s označením Certifikované TIC pro každé infocentrum, které je členem A.T.I.C. ČR.

Kolik se ročně hlásí nových center s žádostí o členství v A.T.I.C. ČR a kde mohou turisté najít jejich seznam?

K 7. 2. 2014 má naše profesní sdružení na 227 členů a 4 čekatele, tedy ta Infocentra, která mají zájem o certifikaci a připravují se na ni. Seznam všech našich členů můžete najít na www.aticcr.cz

Jak podporuje A.T.I.C.ČR infocentra a všeobecně cestovní ruch u nás?

Jako profesní organizace zajišťujeme samozřejmě pravidelná školení a vzdělávací programy pracovníků TIC. Důležitý je proces certifikace TIC, který nastavuje pro infocentra pevná pravidla a podmínky, a tím napomáhá zkvalitňování služeb v cestovním ruchu. Pro TIC zajišťujeme společnou propagaci a snažíme se o prosazení nového zákona „O cestovním ruchu“ a znovu oživit činnost „Kolegia cestovního ruchu“ jako poradního orgánu ministryně MMR ČR.

 

Asociace turistických informačních center ČR
Tel.: +420 602 341 361
E- mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.aticcr.cz

 

TEXT A FOTO: ATIC

Share