SDRUŽENÍ SLMCR POKRAČUJE VE SPOLEČNÉM ÚSILÍ VRÁTIT LÁZEŇSTVÍ NA POZICI, KTERÁ JÍ PRÁVEM NÁLEŽÍ. NOVĚ ZVOLENÉHO PŘEDSEDY SLMCR, PRIMÁTORA KARLOVÝCH VARŮ, ING. PETRA KULHÁNKA, JSME SE ZEPTALI, JAK TATO PRÁCE BUDE POKRAČOVAT.

Jakým směrem se bude ubírat SLMCR v následujícím období?
Je nutné říci, že mandát současného předsedy je časově omezen zhruba 7 měsíci vzhledem k podzimním komunálním volbám. Přesto v této době bude stěžejním úkolem dosavadní snaha o snášení argumentů k prokazatelně pozitivním účinkům lázeňské léčby na lidské zdraví. Není možné a správné akceptovat současný pohled některých orgánů, které považují lázeňství za placenou dovolenou. Lázeňská léčba je staletími prověřená a ověřená léčebná metoda, která musí mít nezastupitelné místo ve zdravotním systému České republiky. Zejména v posledních letech stát přistupoval k lázeňství jako k otloukánkovi, místo abychom byli hrdi na vynikající pozici a výsledky české balneologie v evropském i světovém měřítku, a podle toho se k němu také chovali. Čeká nás tedy kontinuální snaha o změnu pohledu na české lázeňství, ať již trpělivým vysvětlováním na všech úrovních a místech, které situaci v lázeňství a přístup k němu ovlivňují, tak konkrétními výsledky třeba právě v Karlových Varech obnoveného Balneologického institutu.

Co je pro lázeňská města a místa v současné době největší prioritou?
V současné chvíli úprava indikačního seznamu, který vrátí parametry lázeňské léčby na efektivní úroveň, to se týká délky a opakování pobytu. Velmi důležité je také navýšení „rozpočtu lázeňství“ o zhruba půl miliardy korun na celkové 2,4 mld. Kč v roce 2014. Oživení léčebných pobytů lázně nezbytně potřebují, nemohou donekonečna pouze provozně přežívat, sektor kriticky potřebuje investice do obnovy balneologické techniky a inovací, jinak ztratí kontakt s dobou. Protože klientela v českých lázních je rozdělena v různém poměru na domácí a zahraniční, je bezpochyby důležité také uklidnění mezinárodní situace, zejména na východě. Pokles klientely z této oblasti, ať již kvůli nechuti cestovat ve vypjaté době nebo devalvaci měn, s sebou vždy ponese negativní důsledky.

Na podzim bude v Karlových Varech probíhat nominace města do seznamu památek Unesco? Co to pro lázně znamená kromě zvýšení návštěvnosti?
Nominační dokumentace nadnárodní sériové nominace 16 evropských lázeňských měst na Seznam světového dědictví UNESCO bude podána do konce června tohoto roku. Nominace má i z pohledu mezinárodních expertů všechny atributy k tomu, aby byla úspěšná, byť celá procedura poběží až do roku 2016, na jejím konci by měl být právě zápis na Seznam. Seznam 16 lázeňských měst z ČR, Německa, Belgie, Anglie, Itálie a Francie byl pečlivě podle řady kritérií selektován a v současné chvíli je konečný. Již statut oficiálního kandidáta na Seznam, kterým se v ČR Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a Luhačovice stanou červnovým podáním, pozitivním přínosem pro prestiž uvedených měst a logicky s sebou nesoucí vyšší zájem o tyto destinace. ≈

 

 

Share