fz3-13769305690270, 0B

PRÁCE NA TOM, ABY BYLY PRÁZDNINY JEŠTĚ O TÝDEN DELŠÍ, JSOU V PLNÉM PROUDU! LETOS POČTRNÁCTÉ SE O TO POSTARÁ INTERAKTIVNÍ FESTIVAL PRO DĚTI A JEJICH RODIČE S NÁZVEM VYŠEHRÁTKY.

Číst dál: Prázdniny prodlouží VYŠEHRÁTKY!

KRÁLOVSKÁ KANONIE PREMONSTRÁTŮ NA STRAHOVĚ PATŘÍ MEZI NEJSTARŠÍ DOPOSUD EXISTUJÍCÍ KLÁŠTERY PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU NA SVĚTĚ. OD PŘÍCHODU PRVNÍCH PREMONSTRÁTŮ V ROCE 1143 ZDE ŘEHOLNÍ SPOLEČENSTVÍ ÚSPĚŠNĚ ROZVÍJÍ ŘEHOLNÍ ŽIVOT A V CELÉ SVÉ HISTORII HRAJE VÝZNAMNOU ÚLOHU V DĚJINÁCH ČESKÝCH ZEMÍ.

Číst dál: POZNEJTE STRAHOVSKÝ KLÁŠTER a jeho historii

Kraj : Hlavní město Praha

MNOZÍ Z VÁS JIŽ NAVŠTÍVILI PRAHU A ZAJISTÉ I PREMONSTRÁTSKÝ KLÁŠTER NA STRAHOVĚ. KONCEM TŘINÁCTÉHO STOLETÍ BYL KLÁŠTER NA STRAHOVĚ V ROZKVĚTU. DÍKY SVÉ ÚCHVATNÉ POLOZE A MÍSTU, KDE VZKVÉTALY VĚDY, SE KLÁŠTER ZAŘADIL MEZI NEJSLAVNĚJŠÍ V PRAZE A KRONIKÁŘI JEJ JMENUJÍ HNED PO CHRÁMU SV. VÍTA, PO KOSTELE NA VYŠEHRADĚ A V BŘEVNOVĚ.

Číst dál: STARÉ POVĚSTI STRAHOVSKÉ

Během výstupu na ochoz Věže si mohou návštěvníci v Galerii ve věži prohlédnout až do 17. 9. fotografie amatérské fotografky JUDr. Hany Klímové na výstavě Krásní lidé - příroda - pohoda a od 21. 9. do 15. 10. shlédnout výstavní projekt Plný kontakt, zabývající se propojením výtvarného umění a kontaktního sportu - boxu.  V Galerii v přízemí se koná do 10. září výstava obrazů Pavla Šváchy Můj krásný svět. Má rád svět takový, jaký je a tak ho i maluje. Od 15. 9. do 15. 10. pak v Galerii vystavuje své obrazy jeden z malířů českého undergroundu – Martin Frind. Následovat bude od 20. 10. až do 26. 11. výstava Zdeněk Šputa / Obrazy a plastiky.

Číst dál: NA NOVOMĚSTSKÉ RADNICI TO ŽIJE i po prázdninách a na podzim

MÁLOKDO VÍ, ŽE MALÁ ZDOBENÁ KAPLE UPROSTŘED ARKÁDOVÉHO DVORA LORETY JE VLASTNĚ TOU SKUTEČNOU LORETOU V PRAVÉM SLOVA SMYSLU. TATO KAPLE, ZVANÁ TAKÉ „LORETÁNSKÝ DOMEK“ NEBO NĚKDY „SVATÁ CHÝŠE“, PŘEDSTAVUJE PRAVOU PODOBOU VZORU KAPLE V ITALSKÉM LORETU.

Číst dál: SANTA CASA V LORETĚ PRAHA

Kraj : Hlavní město Praha