PRÁVĚ ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK A STUDENTI SE PO PRÁZDNINÁCH OPĚT VRACEJÍ DO LAVIC A POSLUCHÁREN. TAKÉ VE STRAHOVSKÉ KNIHOVNĚ SE STUDENTI ODDÁVAJÍ VZDĚLÁVÁNÍ A POZNÁNÍ. MAJÍ K TOMU TOTIŽ NA STRAHOVĚ SKVĚLÉ PODMÍNKY.

 

Historický archiv Královské kanonie premonstrátů patří k významným archivním fondům a neopominutelným zdrojům pro studium církevních dějin Čech a Moravy. Fondy jsou přístupné pro studijní účely s výjimkou hospodářských a personálních spisů od počátku 20. století. Jak postupovat v případě zájmu o studium těchto zdrojů? Základem je nutno žádat o povolení bibliotekáře Strahovské knihovny. Žádost lze zaslat poštou nebo mailem a měla by obsahovat přesné údaje o předmětu a důvodu studia. Archiv obsahuje sbírku více než 580 listin od konce 12. do 20. století a rozsáhlý spisový materiál vztahující se k dějinám kláštera a jím vlastněných statků a spravovaných farností. Digitalizace listin proběhla ve spolupráci s Národním archivem v rámci projektu Monasterium, kde jsou také přístupné ke studiu. Ve studovně Strahovské knihovny je k dispozici inventář archivu. Součástí Strahovské knihovny je i sbírka grafiky a kreseb. Tvoří ji především drobná náboženská grafika druhé poloviny 17. až počátku 20. století, portréty a veduty. Pro vyznavače kartografie je součástí Strahovské knihovny sbírka jednotlivých map. V současnosti probíhá katalogizace map do systému Clavius a zároveň jejich digitalizace. Digitalizovány jsou také glóby a vybrané atlasy. Zatím je možné prohlédnout si Blaevův glóbus z roku 1630 (doporučujeme prohlížeč Mozilla).

Přejeme úspěšné studium!

 

Strahovský klášter
Strahovské nádvoří 1/132
118 00 Praha 1
www.strahovskyklaster.cz

 

TEXT: REDAKCE, FOTO: STRAHOVSKÝ KLÁŠTER

Share