fz3-13769305690270, 0B

SNAD KAŽDÝ Z NÁS MĚL NĚKDY NĚJAKÝ MALÝ DOMÁCÍ BETLÉM, DROBNÉ FIGURKY SVATÉ RODINY SPOLUVYTVÁŘEJÍ NEOPAKOVATELNOU SVÁTEČNÍ ATMOSFÉRU. HISTORICKÉ BETLÉMY JSOU ALE OBVYKLE VELKÉ, URČENÉ PRO VYSTAVENÍ V KOSTELÍCH, A JEJICH NÁVŠTĚVA DODNES PATŘÍ K ŽIVÉ TRADICI VÁNOC. POJĎME SI PŘEDSTAVIT DVOJE VÝJIMEČNÉ PRAŽSKÉ BAROKNÍ JESLIČKY.

Číst dál: NENÍ BETLÉM JAKO BETLÉM

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI, TO PLATÍ PŘEDEVŠÍM PRO VZDĚLÁNÍ DĚTÍ, STUDENTŮ A DOSPĚLÝCH. ČLOVĚK SE UČÍ CELÝ ŽIVOT. CENTREM VEŠKERÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JSOU STUDOVNY, ALE PŘEDEVŠÍM KNIHOVNY. NEJZNÁMĚJŠÍ KNIHOVNA S CCA 200 000 SVAZKY JE STRAHOVSKÁ KNIHOVNA. JEDNÁ SE O SKUTEČNOU STUDNICI POZNÁNÍ A VĚDĚNÍ, PRÁVEM OZNAČOVANOU ZA ČESKÝ POKLAD.

Číst dál: ZA VZDĚLÁNÍM DO STRAHOVSKÉ KNIHOVNY

PROŽIJTE PRÁZDINY A PRVNÍ PROHLÍDKU PRAHY NA STRAHOVĚ. KRÁLOVSKÁ KANONIE PREMONSTRÁTŮ NA STRAHOVĚ PATŘÍ MEZI NEJSTARŠÍ EXISTUJÍCÍ KLÁŠTERY PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU NA SVĚTĚ. OD ZALOŽENÍ V ROCE 1143 NEBYLA KONTINUITA JEJÍ EXISTENCE PRAKTICKY PŘERUŠENA.

Číst dál: PRÁZDNINY NA STRAHOVĚ

Kraj : Hlavní město Praha

PŘICHÁZÍ KRÁSNÉ LETNÍ DNY A RODINY PRAŽÁKŮ OPOUŠTĚJÍ SVÉ DOMOVY, ABY SE KONEČNĚ DOSTALY NA ČERSTVÝ VZDUCH. TO JE PŘÍLEŽITOST PRO MIMOPRAŽSKÉ NÁVŠTĚVNÍKY, ABY SE NAOPAK V KLIDU DO PRAHY VYPRAVILI. DOPRAVA SE HEZKY ZVOLNÍ A VY MŮŽETE NERUŠENĚ POZOROVAT PAMÁTKY PRAHY A TAKÉ DO NĚKTERÝCH I SAMI ZAVÍTAT. ODSTAVNÁ PARKOVIŠTĚ JSOU V TUTO DOBU POLOPRÁZDNÁ A DO CENTRA LZE VYRAZIT METREM. NEJLÉPE JE ZAKOUPIT SI JEDNODENNÍ JÍZDENKU, UŽ SI PAK NEMUSÍTE DĚLAT ŽÁDNÉ STAROSTI, KTEROU VLASTNĚ KOUPIT. PŘEJEME KRÁSNÉ LETNÍ DNY V MATIČCE PRAZE.

Číst dál: MATIČKA PRAHA VÁS VÍTÁ

TŘISTADVACET LET. PŘESNĚ TOLIK JE LETOS LORETÁNSKÉ ZVONOHŘE, TAK DLOUHÝ ČAS UŽ SE MELODIE JEJÍCH ZVONKŮ NESOU NAD HRADČANSKÝMI STŘECHAMI K POTĚŠE GENERACÍ PRAŽANŮ I NÁVŠTĚVNÍKŮ MĚSTA. JE INSPIRACÍ PRO BÁSNÍKY I PROZAIKY, ZPÍVÁ O NÍ NEJEDNA LIDOVÁ PÍSEŇ.

Číst dál: LORETÁNSKÁ ZVONOHRA SLAVÍ VÝROČÍ Ze „zfušované“ zakázky světovým unikátem