fz3-13769305690270, 0B

Během výstupu na ochoz Věže si mohou návštěvníci v Galerii ve věži prohlédnout až do 17. 9. fotografie amatérské fotografky JUDr. Hany Klímové na výstavě Krásní lidé - příroda - pohoda a od 21. 9. do 15. 10. shlédnout výstavní projekt Plný kontakt, zabývající se propojením výtvarného umění a kontaktního sportu - boxu.  V Galerii v přízemí se koná do 10. září výstava obrazů Pavla Šváchy Můj krásný svět. Má rád svět takový, jaký je a tak ho i maluje. Od 15. 9. do 15. 10. pak v Galerii vystavuje své obrazy jeden z malířů českého undergroundu – Martin Frind. Následovat bude od 20. 10. až do 26. 11. výstava Zdeněk Šputa / Obrazy a plastiky.

Číst dál: NA NOVOMĚSTSKÉ RADNICI TO ŽIJE i po prázdninách a na podzim

MNOZÍ Z VÁS JIŽ NAVŠTÍVILI PRAHU A ZAJISTÉ I PREMONSTRÁTSKÝ KLÁŠTER NA STRAHOVĚ. KONCEM TŘINÁCTÉHO STOLETÍ BYL KLÁŠTER NA STRAHOVĚ V ROZKVĚTU. DÍKY SVÉ ÚCHVATNÉ POLOZE A MÍSTU, KDE VZKVÉTALY VĚDY, SE KLÁŠTER ZAŘADIL MEZI NEJSLAVNĚJŠÍ V PRAZE A KRONIKÁŘI JEJ JMENUJÍ HNED PO CHRÁMU SV. VÍTA, PO KOSTELE NA VYŠEHRADĚ A V BŘEVNOVĚ.

Číst dál: STARÉ POVĚSTI STRAHOVSKÉ

 

V DŘÍVĚJŠÍCH DOBÁCH BYLO VÝSADOU BOHATÝCH ŠLECHTICŮ A DOBRODINCŮ POHŘBENÍ PO SMRTI VE STRAHOVSKÉM KLÁŠTEŘE. MEZI TĚMITO VYVOLENÝMI BYL I HRABĚ LAŽANSKÝ, KTERÝ VŠAK ČINIL VÝJIMKU. ÚDAJNĚ V NĚJAKÉM SOUBOJI NA BÍLÉ HOŘE ZABIL SVÉHO SOKA, VYSLOVIL PŘED SMRTÍ PROSBU, ABY HO NEPOCHOVALI V CHRÁMĚ, ALE V PŘÍZEMNÍ CHODBĚ KLÁŠTERNÍ, A TO PŘED PRAHEM SAKRISTIE. OPAT ALE TVRDIL, ŽE KAŽDÝ, KDO TUDY PROJDE DO KLÁŠTERA, BUDE ŠLAPAT PO JEHO HROBCE, ALE ŠLECHTIC STÁLE TVRDIL, ŽE SI NEZASLOUŽÍ NIC LEPŠÍHO. PROTO POZDĚJI VYPLNILI JEHO POSLEDNÍ VŮLI A SKLÍPEK, DO NĚHOŽ JEHO TĚLO ULOŽILI, PŘIKRYLI KAMENNOU DESKOU BEZ NÁPISU.

Číst dál: JAK ŠVÉD UVÍZL VE STRAHOVSKÉ HROBCE

MÁLOKDO VÍ, ŽE MALÁ ZDOBENÁ KAPLE UPROSTŘED ARKÁDOVÉHO DVORA LORETY JE VLASTNĚ TOU SKUTEČNOU LORETOU V PRAVÉM SLOVA SMYSLU. TATO KAPLE, ZVANÁ TAKÉ „LORETÁNSKÝ DOMEK“ NEBO NĚKDY „SVATÁ CHÝŠE“, PŘEDSTAVUJE PRAVOU PODOBOU VZORU KAPLE V ITALSKÉM LORETU.

Číst dál: SANTA CASA V LORETĚ PRAHA

Kraj : Hlavní město Praha

DO 21. KVĚTNA SI MOHOU NÁVŠTĚVNÍCI PROHLÉDNOUT MONOTYPY A AKVARELY OLDŘICHA SMUTNÉHO V GALERII V PŘÍZEMÍ RADNICE. V LÉTĚ SE MOHOU TĚŠIT NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ VÝSTAVY, BĚHEM KTERÝCH JIM BUDE PŘEDSTAVOVÁNA DALŠÍ SOUDOBÁ ČESKÁ MALBA.

Číst dál: NOVOMĚSTSKÁ RADNICE SE LOUČÍ S JAREM A VÍTÁ LÉTO