fz3-13769305690270, 0B
Booking.com

 BĚHEM NAŠÍ NÁVŠTĚVY LJUBLJANY NÁS SVÝM VÝKLADEM POCTIL ODBORNÍK NA PLEČNIKOVO DÍLO, HISTORIK UMĚNÍ DAMJAN PRELOVŠEK.

V první polovině 20. století jeho dědeček Matko Prelovšek pracoval jako ředitel městského stavebního úřadu v Ljubljaně. Po první světové válce stál stavební úřad před velkými výzvami obnovy Ljubljany. Matko Prelovšek pozval Plečnika, který se tak stal neoficiálním městským architektem. Plečnik s láskou navrhoval plány pro budoucí Ljubljanu a se stejnou láskou se Prelovšek staralo jejich realizaci. Vzniklo tak komplexní dílo, jedinečný příklad plánování města, tzv. Plečnikova Ljubljana, která je považována za jeden z nejdůležitějších počinů architektury 20. století.

Jože Plečnik

Jože Plečnik se narodil v Ljubljaně roku 1872. Na střední průmyslovou školu docházel do Štýrského Hradce, uměleckou akademii studoval ve Vídni pod vedením profesora Wagnera. Následovalo studijní cestování po Itálii a Francii. Začátkem 20. století ve Vídni otevřel vlastní ateliér. Později se stal profesorem umělecko-průmyslové školy v Praze a deset let na to založil studijní program architektury v Ljubljaně. Jeho prací vyniká především Pražský hrad, kde pracoval na pozvání T. G. Masaryka, Vídeň, kde začínal, a samozřejmě Ljubljana. V architektově díle se odrážely zásady, jimiž se řídil v běžném životě – skromnost, víra a odevzdanost. Inspiroval se v antice. Právě ve schopnosti transformovat antickou klasickou formu do pojetí moderní architektury tkví jeho génius.

Nejznámější Plečnikova díla v Ljubljaně

Navštívili jsme vilu Prelovšek, Národní a univerzitní knihovnu a Ústavní soud. Obdivovali jsme také Žehličkový dům a prošli jsme tržnicí k Trojmostí. Plečnik pro rodinu Prelovšek přestavěl rodinný dům, do kterého navrhl i interiér. Některé prvky z tohoto interiéru použil v další tvorbě. Národní a univerzitní knihovna je nejznámější a nejvýznamnější Plečnikovou stavbou ve Slovinsku. Má dekorativní fasádu z šedého kamene a oranžových cihel, interiér je monumentální – sloupová hala, schodiště z tmavého mramoru, čítárna měřící na výšku přes deset metrů. V budově Ústavního soudu k původní stavbě přistavěl nové schodiště, upravil prostory v prvním podlaží a pod střechou. Žehličkový dům je opravdová specialita, protože stojí na úzké, trojúhelníkovité a šikmé parcele. Bohatství slovinského hlavního města netkví „pouze“ v kulturních památkách, nýbrž i v přírodním okolí. Přímo na prahu města se rozprostírá chráněná krajinná oblast rašelinišť, resp. blat Ljubljansko barje, jež zčásti spadá pod ochranu Natura 2000 a UNESCO.

TEXT: REDAKCE, FOTO: KATARINA KRMEJL

 

Share