fz3-13769305690270, 0B

JIŽ VÍCE NEŽ 60 ZAJÍMAVÝCH PŘÍRODNÍCH LOKALIT PRO VÁS NAUČNOU I ZÁBAVNOU FORMOU PŘEDSTAVUJE PROGRAM NET4GAS BLÍŽ PŘÍRODĚ. VYDEJTE SE PO STOPÁCH SVATOJÁNSKÝCH PROUDŮ V PODZIMEM ZBARVENÉ PŘÍRODĚ, NEBO SI POROVNEJTE DÉLKU SKOKU SE ZVÍŘATY V ZÁSMUCKÉ BAŽANTNICI!

Po stopách Svatojánských proudů

Stezka skalami nad řekou Vltavou z Třebenic do Štěchovic vede místy s bohatou historií a krásnou přírodou, s nádhernými neopakovatelnými výhledy. Kdysi divoký kaňon, postrach vorařů, si i dnes, po výstavbě Štěchovické přehrady, zachoval mnoho ze svého půvabu. Místo si pro svou atmosféru oblíbili turisté i trampové, kteří zde založili jednu z prvních osad, známou Ztracenku. Původní naučná stezka byla ve velice špatném stavu, díky programu NET4GAS Blíž přírodě byla na podzim 2013 kompletně zrekonstruovaná Základní organizací Českého svazu ochránců přírody Zvoneček. 

Naučná stezka Svatojánské proudy je dlouhá 8,5 km a má 15 zastavení. Věnuje se okolní přírodě, životu v řece, na skalách i v oboře, vorařství, historii trampingu, přehrad i přilehlých vsí. Pro děti jsou připravené interaktivní prvky - poznávačka ptáků, chytrý provázek, dřevěná prohazovací socha sovy nebo otázky na informačních panelech. Na trase byla vybudována i dvě odpočívadla a doplněno nové značení. Naučné cedule navíc obsahují QR kódy, díky nimž si mohou návštěvníci pomocí chytrého telefonu poslechnout trampské písně, nebo prohlédnout rozsáhlé fotogalerie. Stezka se doporučuje pouze pro pěší turistiku.

KUDY TAM: Výchozí místa stezky jsou obce Štěchovice a Třebenice. Obě místa jsou dostupná autobusem. Doporučujeme zahájit cestu v Třebenicích, jelikož ze Štěchovic jezdí autobus častěji.
GPS: N 49°51.10867‘, E 14°24.38907‘

Kam dál v okolí s programem NET4GAS Blíž přírodě?
Třeba na jednu z nejstarších naučných stezek na kopec Medník v Hradišťku u Pikovic nebo na skalní útvar Zvolská Homole u Zvole u Prahy s krásnými výhledy do kaňonu Vltavy. Více tipů hledejte na www.blizprirode.cz.

 

Porovnejte si délku skoku se zvířaty v Zásmucké Bažantnici

Především malí návštěvníci mohou porovnávat délku svého skoku se zvířaty, za pomoci otáčivých cedulek si vyzkoušet znalost ptáků, pomocí hlavolamu pochopit potravní řetězec v přírodě, nebo si pohrát s maketou brouka. Kde? Na zcela nové naučné stezce Zásmucká Bažantnice, kterou díky programu NET4GAS Blíž přírodě vybudovala letos Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Zásmuky. 

Zásmucká Bažantnice vás seznámí s historií obory Zásmucká Bažantnice, především s chovem trofejních bílých jelenů v minulosti či s prastarým dubem pojmenovaným Leopold. Zároveň vám představí zvířata i rostliny, které tu máte šanci pozorovat: např. orseje, sasanky, dymnivky, křivatce prvosenky či netopýry, veverky a řadu doupných ptáků. Můžete také nahlédnout do Jeleního tunelu, z bezpečné cesty nad ním se podívat na protékající potok, nebo si poblíž odpočinout na zbudovaném posezení.

KUDY TAM: Stezka leží na okraji obce Zásmuky v okrese Kolín, několik stovek metrů od centra, mezi autobusovou zastávkou Zásmuky, žel.st. a železniční stanicí Zásmuky.
GPS: N 49°57.67727‘, E 15°1.89223‘

Více tipů hledejte na www.blizprirode.cz.

Kam dál v okolí s programem NET4GAS Blíž přírodě?
Třeba na naučnou stezku Mýto v Nedvězí u Říčan, kde potok Rokytka vytváří krásné meandry.

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní plynárenské soustavy a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany přírody a životního prostředí s ohledem na budoucí generace. Oblast podnikání NET4GAS s otázkou ochrany přírody úzce souvisí a od toho se odvíjí i dlouhodobá strategie firmy realizovaná v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. NET4GAS je generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody od roku 2007, podporuje i další projekty, pro které motto „Blíž přírodě“ je součástí trvale udržitelného rozvoje. Podrobné informace o zpřístupněných lokalitách i dalších přírodních zajímavostech představuje veřejnosti na internetových stránkách www.blizprirode.cz.

 

 TEXT A FOTO: NET4GAS, ČSOP

 

Share