BLOGERKA JULIE ČL. 54 – Moravský kras

  0
  1928

  Což takhle v těchto teplých dnech navštívit jedno z nejkrásnějších míst v naší republice? Moravský Kras je místo, kam se vždycky moc rádi vracíme. Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla vyhlášena v roce 1956 na rozloze 92 m2. Zaujímá jen úzký 3 – 5 km široký pruh vápenců v délce 25 km mezi Brnem a obcí Sloupem.

  Území je tvořeno devonskými vápenci (390 – 370 mil. let), jejichž mocnost dosahuje až 1 000 metrů. Krasové plošiny protínají až 150 m hluboké kaňony zvané žleby. Morfologii území dokreslují ponory a závrty, odvádějící vody z povrchu do mohutných jeskynních systémů. Ve vývěrech tyto vody opouštějí podzemní svět. V Moravském krasu najdeme více než 1 100 jeskyní a na objevení čekají další. Nejdelší je systém Amatérské jeskyně s více než 40 km. Druhý nejmohutnější, téměř 12 m je systém Rudické propadání Býčí skála.

  Nejnavštěvovanější jeskyní je Punkevní jeskyně, kde je ale potřeba se na prohlídku podzemím, prohlídku Propasti Macocha a plavbu lodičkou objednat vždy až několik týdnů dopředu, ale sem tam se najde i místo, když přijedete na poslední chvíli. Jeskyně přístupná je, plavba lodičkou jen v případě, že nebyly velké deště a není zvýšená hladina vody. Zázemí i okolí Punkevní jeskyně je nově zrekonstruováno.

  Nejlepší je vždy nechat zaparkované auto ve Skalním mlýně, kde je možnost se i ubytovat a nachází se zde i informační centrum a pokladny. Poté je možnost buď dojet do Punkevní jeskyně vyhlídkovým vláčkem cca 2 km – nebo dojít pěšky. Od Punkevní jeskyně jezdí lanovka na horní část Propasti Macocha, kde je též možnost ubytování přímo na Chatě Macocha. Ta na svém místě stojí již 122 let. Byla postavena Klubem českých turistů v roce 1895. Začátkem dvacátého století vyhořela a vzápětí byla vystavena nová. Protože se Moravskému krasu říkalo Moravské Švýcarsko, byla nová chata vybudována ve švýcarském stylu. Jednou jsme zde byli ubytováni a spokojenost (většinou ve stylu palandy a hygienické zařízení na chodbě.

  Od Skalního Mlýna je pěkná procházka i do nově postaveného Domu přírody Moravského krasu. Jedná se o návštěvnické středisko, které ve stálé venkovní i vnitřní expozici přibližuje přírodní, kulturní a historické pozoruhodnost i nejvýznačnější krasové občasti ČR.

  Dále od Domu přírody je možné navštívit krásnou Kateřinskou jeskyni, kde se nepravidelně v Hlavním dómu (největší zpřístupněnou podzemní prostorou v republice) konají i koncerty hudby a též zde sídlí velké množství netopýrů. Při cestě do Sloupu navštivte i Jeskyni Balcarka. Jedná se o jeskynní bludiště pod Balcarovou skálou, vyniká mimořádně bohatou a barevnou krápníkovou výzdobou. Galerie a Přírodní chodba patří mezi nejkrásnější prostory u nás.

  Naše nejoblíbenější jeskyně se nachází přímo ve Sloupu, a to Sloupskošošůvské jeskyně. Jsou to největší zpřístupněné jeskyně u nás. Tvoří je rozsáhlý komplex dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí, které spojují dvě podzemní patra s výškovým rozdílem 60 metrů. Návštěvní trasa prochází horním patrem.

  Návštěvníci si mohou zvolit jeden ze dvou prohlídkových okruhů. Krátký okruh o délce 890 metrů prochází sloupskou částí jeskyně a končí v jeskyni Kůlna s archeologickou expozicí. Dlouhý okruh o délce 1760 metrů vede sloupskou i šošůvskou částí jeskyní a rovněž končí v jeskyni Kůlně. Pro tělesně postižené návštěvníky byla velká část jeskyní upravena jako bezbariérová. Jeskyně je významným nalezištěm koster jeskynních medvědů, lvů, hyen a dalších živočichů.

  A abychom na svém pobytu využili i koupání a pěkné procházky v přírodě, ubytovali jsme se v městysu Jedovnice, který je pro nás takovým výchozím místem na pořádání výletů po okolních jeskyních.

  Pokud jste tato místa ještě nikdy nenavštívili, nebo se naopak chcete zchladit v našich krásných jeskyních, místo mohu jen doporučit.