25C-9 Q76

moderní náhrobek na rodinném hrobě Martinů
socha skladatele v poličském parku