STRAHOVSKÝ KLÁŠTER

0
2092

POZNEJTE STRAHOVSKÝ KLÁŠTER a jeho historii

KRÁLOVSKÁ KANONIE PREMONSTRÁTŮ NA STRAHOVĚ PATŘÍ MEZI NEJSTARŠÍ DOPOSUD EXISTUJÍCÍ KLÁŠTERY PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU NA SVĚTĚ. OD PŘÍCHODU PRVNÍCH PREMONSTRÁTŮ V ROCE 1143 ZDE ŘEHOLNÍ SPOLEČENSTVÍ ÚSPĚŠNĚ ROZVÍJÍ ŘEHOLNÍ ŽIVOT A V CELÉ SVÉ HISTORII HRAJE VÝZNAMNOU ÚLOHU V DĚJINÁCH ČESKÝCH ZEMÍ.

Opat Lohel, který je považován za obnovitele kláštera, vybudoval první, dnes již téměř zapomenutý knihovní sál ve zvláštním traktu kláštera. V jeho práci pokračoval nástupce Kašpar Questenberg, Kryšpín Fuk a opat Vincenc Makarius Frank, který se věnoval budování knižního fondu. Opat Jeroným Hirnhaim vystavěl nový knihovní sál (dnes Teologický), v roce 1679 v něm bylo uloženo 5 564 svazků. Druhý sál, dnes nazývaný Filosofický, byl zbudován za opata Václava Mayera v letech 1792 – 1794. Další zajímavé prostory kláštera jsou například ambity, původní románské křížové chodby o délce 40 metrů. Na jejich vnitřních stěnách je dochováno románské kvádříkové zdivo z opuky. Ve východní části je částečně rekonstruován vstup do románské kapitulní síně. Na nárožích jsou z části dochovány fresky Siarda Noseckého z r. 1727 s náměty ze života sv. Norberta.

Uprostřed kvadratury se nachází tzv. Rajský dvůr, unikátní lichoběžníková cisterna o rozměrech 13 x 11 metrů. Její románské základy byly objeveny v 50. letech 20. stol. Počátkem 90. let byl bazén rekonstruován. Je zásobován vodou z historického klášterního vodovodu.

Románské sály s expozicí o zakladateli premonstrátského řádu svatém Norbertovi a historii strahovského kláštera. V první ze sálů je podrobný model celého areálu kláštera v měřítku 1:100, druhý sál je věnován premonstrátskému řádu, vzniku a vývoji strahovského kláštera. Třetí část expozice obsahuje cyklus monumentálních obrazů J. J. Heringa z počátku 17. století se scénami ze života zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta. Jsou zde též artefakty, sloužící jednou za padesát let při oslavách přenesení jeho ostatků do Prahy.

 

Strahovský klášter
Strahovské nádvoří 1/132
118 00 Praha 1 – Hradčany
www.strahovskyklaster.cz

 

TEXT A FOTO: STRAHOVSKÝ KLÁŠTER

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here