nádvoří na zámku N.H.

Model nedostavěného chrámu
Novogotický templ v zámeckém parku Krásný Dvůr