noční prohlídky na zámku

náměstí Míru se Starou radnicí
Giacomo Puccini – Bohéma – Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec – foto: Milan Havlík | www.mhavli.cz