TURISTICKÉ INFORMAČNÍ VIZITKY

Turistické informační vizitky  ( TIV )

Česká Republika nabízí mnoho významných turistických oblastí, které svou krásou a zajímavostmi lákají každoročně tisíce návštěvníků z celého světa. Města, obce nabízejí návštěvníkům a projíždějícím obchodníkům zajímavé památky a turistické atrakce. Obchody, restaurace, hotely, nákupní a  informační centra slouží pro turisty i domácí jako zdroj informací a služeb.

Ve všech těchto zmiňovaných místech máme umístěny speciální informační tabule s reklamními kartičkami, které prezentují v daných lokalitách produkty, konkrétní služby a kulturní památky UNECSO, restaurace, ubytování, program pro děti, hrady a zámky, města jako tip na výlet.

TIV jsou zdarma přístupné všem, kteří hledají vaši službu nebo zboží a oslovují přímo konkrétní cílovou skupinu.

Forma prezentace

Klasické vizitky jsou již dávno používaná forma přenosu informací o vaší činnosti, službě, místě nebo produktu. TIV využívají praktičnost, jednoduchost, skladovatelnost a stručnou charakteristikou podávají informace o všem, co budete chtít na vizitce zveřejnit. Kartičky svým plnobarevným zhotovením a umístěním v přehledných tabulích upoutávají pozornost na atraktivních a přístupných místech a jsou v jazykových mutacích, obvykle v česko, německo, anglické podobě. Jazykové mutace se volí dle dohody s klientem a lokality působnosti. Výrobu, grafický návrh, tisk a distribuci zajišťujeme sami.

Umístění TIV ve speciálních distribučních tabulích. Tabule jsou umístěny viditelně na stěnách ve výšce očí a volně přístupné. Svým barevným obsahem a provedením lákají všechny návštěvníky, kteří si mohou bezplatně vzít kartičky sebou.

Distribuce

Distribuční místa vybíráme podle největší koncentrace turistů, návštěvníků, obchodníků a snažíme se stávající seznamy dále rozšiřovat. Distribuční místa jsou hotely, restaurace, informační centra, muzea, hrady a zámky. Počet distribučních míst v rámci celé ČR je cca 300. Můžete si vybrat z několika  distribučních sítí podle požadovaného rozsahu působnosti kampaně. Funguje nepřímá úměra mezi počtem kartiček a jejich úbytkem. Disponujeme sítěmi v Praze, Brně a okolí, městech UNESCO a České inspirace.

TIV

TIV se skládá z lícové a rubové strany. Zhotovuje se v plnobarevném provedení na spad ve formátu vizitky a je v tabulích umístěna na výšku. Kartička obsahuje všechny potřebné základní informace o vaší službě či produktu. Je dobře skladovatelná a vydrží díky odolnému papíru a kvalitním barvám neustálou manipulaci. Většinou obsahuje na lícové straně stručné informace ve viditelné a  podobě společně s výraznou grafikou a dominantní fotkou.

Na rubové straně je uvedena základní charakteristika služby ve 1-3 jazycích společně s orientační mapkou a označením provozovny, může sloužit jako slevový kupon, který zákazník uplatní po předložení. Grafický návrh je součástí přípravy a ceny za službu. Rádi vám připravíme návrh podle vašich představ a nebo navrhneme unikátní grafické řešení.  TIV a jejich distribuci provozujeme již od roku 1998 a je to stále oblíbená forma propagace u dalších klientů, která umožňuje přímý port na další internetové odkazy firmy.

Vzorky TIV

V seznamu vzorových kartiček si můžete prohlédnout ukázky kartiček, co vše mohou obsahovat a uděláte si sami představu o vlastním obsahu své kartičky. Vizuální forma propagace je stále vyhledávanější a splňuje všechny podmínky prezentace. Kartičky jsou barevně rozděleny podle druhů a zaměření. Zpětná vazba účinnosti každé reklamy je těžko přesně prokazatelná. Naši klienti využívají možnosti při předložení kartičky uplatnění slevy nebo jiného bonusu. Rádi vám poradíme a navrhneme vhodný druh slevy.

Výhody TIV jsou: – snadná dostupnost a praktičnost – barevné a lákavé provedení – užitečnost a praktičnost z hlediska použitelnosti a úschovy – jazyková dostupnost díky jazykové mutaci  – levná forma propagace s plošným dopadem a přímou vazbou na klienta – volný přístup ke kartičkám v lukrativních prostorách- dlouhá působnost díky pravidelnému doplňování  v tabulích

Umístění distribučních tabulí

Pro zájemce o umístění distribučních informačních tabulí ve vašich prostorách nabízíme zajímavé podmínky spolupráce.

Distribuční tabule je reklamní plocha, sloužící pro umístění kartiček dle jednotlivých druhů. Tabule musí být umístěna na viditelném, volně přístupném místě na stěně ve výšce min. 120 cm od země. Tabule zajišťují viditelnou prezentaci kartiček správným způsobem a na správném místě. Tabule jsou umístěny a přizpůsobeny barevně interiéru, ve kterém se nacházejí.

Distribuční tabule:

  • barevné provedení podle interiéru
  • jednoduchá obsluha a manipulace bez obtěžování recepce
  • zajímavé informace pro vaše návštěvníky
  • zajímavé tipy na výlet pro vaše hosty
  • supluje a nabízí služby samostatně
  • umístění stojanu ve vašich prostorách zdarma

Výhody internetové prezentace

Možnost umístění banneru ve formě aktivního vzájemného prolinku mezi poskytovatelem a zadavatelem. Vzájemná spolupráce v rámci oboustranné spolupráce v průběhu umístění distribuční tabule ve vašich prostorách. Smlouva o umístění distribuční tabule na dobu neurčitou.

Rychlá pomoc

Pokud máte zájem o podrobnější informace o službě, za jakých podmínek funguje?

Zajímá vás cenová politika nabízené služby?

Máte další dotazy na funkčnost nebo detaily systému?

Neváhejte, zvedněte mobil a volejte !!

Radek Zerzáň

Firma EUROCARD s.r.o.

Mobil: 722 558 946