KONTAKT

Vydavatel                                                              FAKTURAČNÍ ADRESA

Eurocard s.r.o.
K Botiči 1453/6, Praha 10, 101 00
IČO:24795097
DIČ: CZ247 950 97

Adresa redakce:

K Botiči 1453/6, Praha 10, 101 00
Tel./fax: +420 257 217 711
http://www.magazintim.cz
Registrováno: registrační číslo MK ČR E 15069

Šéfredaktor: Ing. Radek Zerzáň, radek@czech-tim.cz
Redakce: Milan Horký, Jitka Rolínková, Ondra Rolínek,

Grafická úprava a sazba: Karla Šmídová, Ondra Rolínek
Turistický informační magazín TIM do vašeho mobilního telefonu