KONTAKT

Vydavatel:  
Eurocard s.r.o.
Chemická 955, Praha 4

DIČ: CZ247 950 97                                                                                    www.eurocard-info.cz

Adresa redakce:
K Botiči 1453/6, Praha 10, 101 00
Tel./fax: +420 257 217 711
http://www.magazintim.cz
Registrováno: registrační číslo MK ČR E 15069

Šéfredaktor: radek@czech-tim.cz
Redakce: Milan Horký, Jitka Rolínková, Vojta Rolínek, Radek Zerzáň

Grafická úprava a sazba: Karla Šmídová, Ondra Rolínek

Turistický informační magazín TIM do vašeho mobilního telefonu