Soutěž – Křížovka a Osmisměrka

Znění tajenky a osmisměrky z vydání magazínu TIM č. 9 +10 2020