Soutěž – Křížovka a Osmisměrka

Znění tajenky a osmisměrky z vydání magazínu TIM č. 11+12 2019