Soutěž – Křížovka a Osmisměrka

Znění tajenky a osmisměrky z vydání magazínu TIM č. 3+4 2021