Planetárium

Giacomo Puccini – Bohéma – Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec – foto: Milan Havlík | www.mhavli.cz
Pohled na historické jádro města přes Malý Vajgar