letadlo_pamatnik_archiv SMZ

interier_pamatnik_archiv SMZ
Památník T. Bati_foto Jsf Abb (uvést autora)