Domů 90. výročí otevření Památníku Tomáše Bati Památník T. Bati_foto Jsf Abb (uvést autora)

Památník T. Bati_foto Jsf Abb (uvést autora)

letadlo_pamatnik_archiv SMZ
Památník T. Bati_noc_foto Jsf Abb (uvést autora)