NÁRODNÍ GEOPARK BROUMOVSKO

0
1763

Geologická pestrost Broumovska na velmi malé ploše je světovým unikátem, který si značku Národního geoparku pro celý tento region rozhodně zaslouží. Broumovsko nabízí romantická skalní města kvádrových pískovců, členité ostré hřebeny vulkanických Javořích hor nebo tajemnem opředené Jestřebí hory s jejich předlouhou historií uhelného dolování. Výjimečným fenoménem Broumovska jsou i neobyčejné zásoby podzemních vod ve strukturách Polické křídové pánve.

Geopark Broumovsko zdůrazňuje vedle fenoménů geologických, geomorfologických, či paleontologických, i zajímavosti a památky historické, architektonické, nebo další esteticky hodnotné prvky zdejší kulturní krajiny. V této souvislosti nabízí území Broumovského výběžku unikátní kamenné statky lánových vsí, hodnotné barokní církevní objekty
a nepřeberné množství drobných sakrálních památek. Geopark Broumovsko tak může pro cestovní ruch zužitkovat, kromě jiného i zajímavosti, pro které bylo Broumovsko prohlášeno Chráněnou krajinnou oblastí.

Na osmi desítkách vybraných a podrobně popsaných významných geologických lokalit mohou návštěvníci Národního geoparku Broumovsko poznávat jevy související s neobyčejně pestrým geologickým utvářením daného území. Na těchto geotopech, sloužících jako geoturistické cíle, se můžete na svých pěších nebo cyklistických výletech seznámit s neobyčejně pestrou stavbou a historií prvohorního sopečného pohoří, na kuestách a stolových horách druhohorní křídové pánve si uvědomit obrovské zemské síly, které zbrázdily zdejší krajinu do dnešní podoby. Prohlídky podzemí hornických památek Žacléřské vrchoviny Vám dají na vlastní kůži pocítit dobrodružnost i náročnost zanikajícího hornického povolání. Emotivní zážitky mezi impozantními věžemi pískovcových skalních měst pak už není třeba ani zmiňovat. Broumovsko – to je opět se rodící souznění hospodářů se svými poli, pastvinami a lesy. Je to zastavení a meditace mezi siluetami pískovcových stěn a barokních věží, s pokorou a úctou.

Společnost pro destinační management
Broumovska o.p.s. / Geopark Broumovsko
Klášterní 1, 550 01 Broumov
tel.: +420 731 190 228
e-mail: geopark@broumovsko.cz
www.geopark.broumovsko.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here