NOVÉ PŘÍRODNÍ PRVKY DO ŠKOLNÍ ZAHRADY

0
1548

Národní program životního prostředí v roce 2018 zveřejnil výzvu na Nové přírodní prvky do školní zahrady. Škola požádala o poskytnutí podpory a bylo rozhodnuto o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Škola se nachází téměř v centru metropole. Přesto je v jejím areálu krásná školní zahrada se sportovištěm a herními prvky. Naši žáci tento prostor využívají pravidelně denně k relaxaci. V jarních a podzimních měsících k realizaci tělesné výchovy, v zimě k sezónním sportům a scházíme se zde na měsíčních Žákovských shromážděních.

V rámci environmentálního vzdělávání jsme využili výzvy SFŽP a s jejich podporou jsme zrealizovali montáž vysokých záhonů pro pěstování květin, zeleniny a bylin. Pěstitelské vany jsou rozmístěny po zahradě prakticky tak, aby splňovaly podmínky pro pěstování vybraných rostlin a bezpečnost pro pohyb žáků. Dřevěný kalendář přírody jsme uvedli do provozu za přítomnosti žáků, rodičů a členů Školské rady v červnu 2019 při Zahradní slavnosti, kterou škola organizuje. Bude sloužit jako venkovní odborná učebna pro výuku přírodovědných předmětů, předmětů estetické výchovy a zájmové činnosti žáků.

Díky SFŽP můžeme pozorovat vývoj již první výsadby a těšit se z krásných dřevěných prvků v zahradě školy.

Základní škola a Mateřská škola
Za Invalidovnou 628/1, Praha 8 – Karlín 186 00
Tel.: +420 284 826 799, Fax:+420 284 817 130
Mobil. tel.:+420 607050792
E-mail: sps.za_invalidovnou@zris.mepnet.cz

 

TEXT | FOTO: Mgr. Vladimíra Šavrdová

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here