POVĚSTI Z HRADŮ A ZÁMKŮ ŠUMAVY

0
1576

Jako všechny hrady, i ty šumavské v sobě skrývají různé pověsti, některé jsou k zamyšlení, u jiných se možná budete i trochu bát. Bojíte se rádi?

Hrad Kašperk
Náš nejvýše položený hrad Kašperk je plný skřítků. Na rozvalinách hradu Kašperku se zdržoval, dávno tomu, dřevorubec se svou ženou. Jednoho dne jim sedlák, kterému lesy patřily, nařídil, aby káceli stromy na příkrém svahu, padající strom tam ženu zabil. Muž zůstal sám a vedlo se mu špatně, naříkal často na svou samotu i na bídu. Když zase jednou ráno šel do lesa, nalezl na cestě poražený strom, osekaný a odvětvený tak čistě, že by to sám neudělal líp. Dal se do práce a kmen rozřezal a rozsekal. Tak to šlo každý den. Jednou v noci ho probudil hlásek: „Podívej se, kde máš pilu!“ Muž vstal, pila byla pryč, ale ráno visela na svém místě. Hlásek ho vzbudil znova: „Vstávej a hledej pilu v lese!“ Tak vstal, sebral lucernu a šel do lesa na místo, kde pracoval. Spatřil množství světýlek a slyšel skřípání pily. Přišel blíže a uviděl, že jsou to samí skřítkové. Strom byl už do poloviny naříznutý. Jak mužíčkové dřevorubce uviděli, zmizeli v lese. Poslední volal: „Podřízni strom úplně, bude to tvé štěstí!“ Dřevař počkal do úsvitu, udělal, co skřítek řekl, ale nic nenašel. Posbíral alespoň pár suchých větví, že si uvaří k obědu polívku. Když je doma rozlámal a chtěl vložit do kamen, držel v ruce samé zlato. www.kasperk.cz

Opičí daň z hradu Rábí
Podle tradované pověsti byl Rabský majitel Půta II. velký cestovatel. Z jedné výpravy si dovezl cvičenou opičku. Ta se mu však zaběhla a potulovala se po okolí. Místní sedláci se domnívali, že je to ďábel, zahnali zvířátko na strom a házeli po něm kamení tak dlouho, až ubohá opička padla mrtvá k zemi. Sedláci nesli svému pánu vítězně ukázat přemoženého „ďábla“, ale vytoužené odměny se nedočkali. Místo toho jim rozzezlený Půta II. předepsal tzv. opičí daň. www.hrad-rabi.eu

Vítkův hrádek
Vítkův hrádek romantická zřícenina na Svatém Tomáši, přesněji jeho vrcholu nad Lipnem na hranici s Rakouskem. Pověstí vztahující se k hradu Vítkův hrádek je pověst o kvílejícím a sténajícím přízraku. Zoufalé strašidlo obcházející Vítkův hrádek bývalo za svého života bohabojným a poctivým knězem, který však krutě zhřešil. Svedl mladou ženu, která u něj hledala duchovní útěchu. Byla tak krásná, že kněz ztratil hlavu a zapomněl na slib celibátu. Krutě tak uškodil jí i sobě. Žena u vědomí, že všichni muži jsou stejní, již nehledala cestu ke spáse, ale prožila zbytek života prostopášně. Když umírala, proklela původce svého pádu. Protože se ze svého skutku nekál a ze svého hříchu nevyzpovídal, kletba zabrala. Od té doby musí stále bloudit kolem Svatého Tomáše a zříceniny Vítkův hrádek jako strašidlo, jemuž není pomoci.

Cesta na vrchol k hradu Vítkův hrádek vede krásným šumavským lesem, do výšky 1053 m. Přejedete přívozem z nedalekého Frymburku na protilehlou Frýdavu a odtud je k vrcholu Vítkův kámen asi 6 km. Na jeho odvrácené straně leží ve výšce 970 m malá osada Svatý Tomáš. V okolí je hezká krajina s množstvím chráněných rostlin, i zvěře- srnčí a jelení i rys a los. Za pěkného počasí je vidět překrásné panorama Alp. Vítkův hrádek má otevřeno občerstvení s posezením. Ve Svatém Tomáši pak stojí stylová hospůdka.

Vítkův hrádek – otevírací hodiny pro veřejnost:
PO–PÁ 10–16.00, SO, NE, SVÁTKY 10–18.00

www.vitkuv-hradek.mysteria.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here