GEOPARK EGERIA – TAJEMSTVÍ NITRA ZEMĚ

0
1450

Geopark Egeria, který je součástí přeshraničního ČeskoBavorského Geoparku, vyniká mnoha přírodními zajímavostmi. Témata Geoparku vás zavedou z daleké minulosti vzniku Země až do současných dob, kdy produkty vytvořené v této minulosti využíváme ve svůj prospěch.

Geopark Egeria se nachází na území realizovaného projektu Živý kraj, dle názvu přesně vystihující tento kout naší Země. Věčně pulsující prameny obohacené o minerální látky a další důležité prvky daly vzniknout slavným lázním a minerálkám. Hlavní geomorfologické jednotky Geoparku vždy oplývaly velkým a důležitým nerostným bohatstvím. To vedlo lidi tyto nerosty dobývat a dále využívat pro svoje potřeby.

Historie osídlení Slavkovského lesa a Krušných hor se vždy vázala na hornictví. Stříbro, cín i uran a další kovy, ale i nekovy jako třeba uhlí, ovlivňovaly nejen zdejší region, ale významně promluvily i do světových dějin. Dovednosti našich předků získávat toto bohatství můžete obdivovat na několika lokalitách zpřístupněných pro veřejnost.

Dobývání cínu na území Slavkovského lesa vhodně reprezentuje pro veřejnost otevřený důl Jeroným. Unikátní památka hornické kultury a dovednosti našich předchůdců. V důlních prostorách jsou zachovány komory, chodbice, odpočívadla, výstupky charakteristické úspornými profily. V chodbách je dosud patrný způsob práce želízkem a mlátkem, v komorách jsou patrné stopy po sázení ohněm.

V Jáchymově zase můžete navštívit Štolu č. 1 z padesátých let minulého století a Královskou mincovnu, v níž je muzeum, mapující historii jednoho z nejvýznamnějších hornických měst u nás. Historické dobývání nerostného bohatství na území Krušných hor představují další unikátní důlní díla, hlubinný důl Mauricius a Štola Johannes v rudním revíru Zlatého kopce.

Geopark Egeria letos vydal průvodce po Hornických městech a obcích regionu. Vydaná publikace bude součástí větší série podobných průvodců, vydávaných v následujících letech. Témata se budou týkat geologie, naučných tras a člověka a jeho vliv na krajinu. Jednotlivá témata reprezentují lokality na území geoparku. Další materiály vydané Geoparkem Egeria je možné najít v informačních centrech na jeho území. Informace o lokalitách Geoparku získáte v terénu z 50 instalovaných tabulí a z 200 cedulí s beetagy a QR kódy.

Pojďte s námi objevovat taje, které jsou ukryty v podzemí i na povrchu. Navštivte lokality na území geoparku a zkuste s námi vnímat krásy a genius loci těchto podmanivých míst. Možná při tom objevíte další skrytá tajemství, čekající na své objevení.

www.geopark.cz
www.zivykraj.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here