MUZEUM PODBLANICKA

0
1905

Od roku 1988 je hlavním sídlem muzea zámek Vlašim. Muzeum dokumentuje historický a přírodní vývoj regionu. Zámek Vlašim hlavním návštěvnickým cílem mezi objekty muzea.

V západním křídle najdete expozici Zámecké parky a historie zámku, která připomíná vybavení vlašimského parku (socha Diany ad.) i dějiny sídla od hradu pánů z Vlašimi. Sály s expozicí Zrcadlo minulosti ukazují Podblanicko jako působiště řemeslníků, duchovních i následníka trůnu. Západní křídlo nabízí také dobově zařízené salony s expozicí Auerspergové, kteří vlastnili zámek v letech 1744-1945. V severním křídle vám expozice S přesnou muškou přiblíží vývoj palných zbraní. Barokním oltářem a renesančními štuky je vybavena zámecká kaple sv. Vincence. Věž vám nabídne vyhlídku na město i park a v podzemí najdete expozici Tajemství sklepení s malým lapidáriem.

Od roku 1972 je pobočkou Muzea Podblanicka barokně klasicistní zámek Růžkovy Lhotice u Čechtic. Ten vám v expozici Kraj tónů přiblíží Podblanicko jako kraj mimořádně bohatý na osobnosti evropské hudby. Partitury, portréty a nástroje přibližují především Bedřicha Smetanu (1835–1843). Zařízené interiéry evokují atmosféru svobodnického zámečku konce 18. a poloviny 19. století.

Druhou pobočku muzea najdete v Benešově na Malém náměstí čp. 74.

Expozice Historie Benešova a okolí tu přibližuje vývoj města, které bylo od počátku vázané na blízké Konopiště.

Archeologické nálezy a předměty připomínají život obyvatel. Expozice Náš pluk vás přenese k benešovské posádce přelomu 19. a 20. století. Předměty a fotografie sledují dějiny zdejšího 102. pluku a osudy vojáků na frontách I. a II. světové války.

Muzeum Podblanicka, p. o., Zámek Vlašim
Zámek č. 1, Vlašim 258 01
Tel.: +420 317 842 927
E-mail: info@muzeumpodblanicka.cz
www.muzeumpodblanicka.cz

Muzeum Podblanicka, p. o.,
Muzejní dům Benešov

Malé náměstí 74, 256 01 Benešov
Tel.: +420 317 723 419
E-mail: benesov@muzeumpodblanicka.cz
www.muzeumpodblanicka.cz

Muzeum Podblanicka, p. o.,
Zámek Růžkovy Lhotice

Zámek 1, Růžkovy Lhotice,
257 65 Čechtice
Tel.: +420 317 842 927
E-mail: Lhotice@muzeumpodblanicka.cz
www.muzeumpodblanicka.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here