Cestou necestou po Praze 14

0
881
Kostel sv. Bartoloměje ve Starých Kyjích

Severovýchodní okraj metropole je územím městské části Praha 14. Tato čtvrť v sobě kombinuje velká panelová sídliště Černého Mostu, staré obce Kyje a Hloubětín s neopakovatelným geniem loci i štědré hektary zeleně lákající k procházkám.

Zabloudit“ zde mohou návštěvníci například na rozhlednu Doubravka, jež od června 2018 zdobí oblast Čihadla na Černém Mostě. Je první veřejně přístupnou stavbou svého druhu od dokončení Žižkovského vysílače a pochází „z dílny“ Martina Rajniše. Každý, kdo zná práce tohoto známého novátorského architekta, odhalí při pohledu na Doubravku jeho rukopis prakticky okamžitě – věž má podobu trojbokého jehlanu a je téměř celá ze snadno obnovitelného, trvanlivého akátového dřeva. Nejvyšší bod rozhledny se díky korouhvi tyčí do výše 23,5 metru. Na realizaci projektu městská část úzce spolupracovala, stejně tak soukromý investor, jež výstavbu financoval. Vstup na rozhlednu je zdarma.

Suchý poldr Čihadla. ©Archiv OCP MHMP

Místní naučná stezka s celkem, jak jinak než čtrnácti zastaveními, návštěvníky zavede nejen k Doubravce, ale také ke klidným břehům malebného Kyjského rybníku nebo třeba do oblasti suchého poldru na Čihadlech. Ten svoji stávající podobu získal v letech 2007 a 2008, kdy zde hlavní město Praha nechalo odstranit betonové koryto a vytvořit krásný přírodní meandrující tok s tůněmi.

Vedle přírodních lokalit v Praze 14 stojí za návštěvu i historické památky. Prvním z těchto skvostů je kostel sv. Bartoloměje ve Starých Kyjích. Byl postaven už v první polovině 13. století a patří mezi nejvýznamnější české románské památky. Jednolodní stavbu z pravoúhle tesaných pískovcových kvádrů založil pražský biskup Jan II.. Stejně jako přilehlý rybník je kostel sv. Bartoloměje zachycen na řadě místních pohlednic, jeho podobizna má své místo i na erbu městské části.

Historickou obcí je také Hloubětín, čtvrť založená už okolo 10. století. Území včetně přilehlých polí a luk vlastnil od roku 1238 Řád Křižovníků s červenou hvězdou, nejvýznamnější místní památkou je více než 660 let starý gotický kostel zasvěcený sv. Jiří. V Hloubětíně je dochovaná původní náves s nejstaršími budovami – Křižovnickým dvorem a barokní budovou Staré hospody, kde v 70. letech 18. století pobýval i císař Josef II.

Rozhledna Doubravka

Praha 14 patří mezi části metropole, které se nejen rychle rozvíjejí, ale zároveň dávají velký důraz na podporu komunitního života. Proto ten, kdo sem zavítá, může zamířit například do volnočasového centra Plechárna na Černém Mostě, které disponuje mimo jiné i vnitřním a venkovním skateparkem. Obdobná místa pro setkávání a zábavu městská část otevřela také v Kyjích, kde tomuto účelu slouží místní kulturní dům, dále na Lehovci v ulici Kardašovská a v Hloubětíně – Centrum Hloubětínská 55.

Další informace o Praze 14 zájemci naleznou na www.praha14.cz a na www.facebook.com/mcpraha14.

Návštěvníkům je k dispozici i Informační kancelář v budově ÚMČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9, tel.: 225 295 270, 225 295 561).

Informace k místním kostelům a komunitním centrům:

www.farnostkyje.cz (kostel sv. Bartoloměje)
www.farnosthloubetin.cz (kostel sv. Jiří)
www.plecharnacernymost.cz (Plechárna)
www.kdkyje.cz (Kulturní dům Kyje)
www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/komunitni-centrum-kardasovska (KC Kardašovská)
www.h55.cz (Centrum Hloubětínská 55)

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here