Jak se žilo na Strahově?

0
926

Od roku 1143, kdy byl na západní straně petřínského kopce zvaného Strahov založen první premonstrátský klášter v českých zemích, se stali premonstrátští řeholníci nedílnou součástí duchovních i kulturních českých dějin.

Zakladatelem premonstrátského řádu, a to i řádu třetího, je Svatý Norbert. Jím založený Třetí řád se považuje za nejstarší v církvi. Pro život Třetího řádu je vhodná i dnešní doba. Členem nebo členkou Třetího řádu se stává věřící, který se přidružuje k některé bratrské nebo sesterské komunitě řádu a je představeným nebo představenou přijat. Strahovská opatská bazilika je navíc místem, kam byly roku 1627 přeneseny ostatky Svatého Norberta, zakladatele premonstrátského řádu, čímž se Strahov stal jeho pomyslným duchovním centrem.

V dnešní době i v bohaté historii je klášter s knihovnou centrem vzdělanosti a kultury, ale hlavně duchovním místem, kam se lidé chodí setkat s bohem i v dnešní těžké době. Nejstarší část dnešní knihovny, Teologický sál, vznikl v letech 1671–1674 podle návrhu a pod vedením G. D. Orsiho. Najdeme zde globusy a teologickou literaturu.

Nejvýznamnější sál historické knihovny je Filozofický sál, který sahá přes dvě patra budovy. Nástropní fresky jsou od F. A. Maulbertsche z roku 1794 znázorňující duchovní vývoj lidstva.

Strahovský klášter
Strahovské nádvoří 1/132
118 00 Praha 1
www.strahovskyklaster.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here