NOVÁ VÝSTAVA V MUZEU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY: „PRAHA 1848–1918“ Termín: 13. 6. 2018–24. 2. 2019

0
1269

Zatímco výstavy, pořádané napříč Českou republikou k oslavě 100 výročí založení státu rokem 1918 začínají, ta v muzeu Hlavního města Prahy tímto rokem končí.

Výstava představí dva významné okamžiky v dějinách Prahy – události roku 1848, zejména tzv. Svatodušní bouře, a vyhlášení samostatného československého státu 28. 10. 1918, včetně pražských odrazů reality, která ke vzniku Československa vedla. Výstava rovněž ukáže proměny Prahy ve druhé polovině dlouhého 19. století. Praha během několika desetiletí prošla výraznou modernizací, obklopily ji předměstí, vyrostla v ní řada dopravních staveb a významných veřejných budov, celkově se změnila v moderní velkoměsto.

Rok „velkých změn“ – 1848 – přinesl i do Prahy mnohé dosud nevídané počiny, dokonce se v ní po několik dní odehrávaly pouliční boje, které vypukly 12. června 1848 a jejichž 170. výročí výstava také připomíná. Vystavena proto bude pozoruhodná kolekce zbraní povstalců nacházející se ve sbírkách Muzea hl. m. Prahy, stejně tak bohatá letáková produkce dokreslující širší souvislosti bouřlivé doby. Výstava v souhrnu představí Prahu jako dějiště významné dějinné etapy, jejíž souvislosti pražské dimenze dalece přesahovaly, nicméně Praha většinou představovala klíčový prostor činů a rozhodnutí. Stojí tedy zato představit tuto zajímavou dobu dějin s využitím široké palety sbírkových předmětů i moderních audiovizuálních prostředků a ukázat významné fenomény doby i signifikantní detaily.

Otevřeno:
denně kromě pondělí 9–18 hod.
Každou poslední středu v měsíci otevřeno do 20 hod.

 

Muzeum hl.m. Prahy
Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8
pokladna: tel.: +420 221 709 674
www.muzeumprahy.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here