VELKÝ KVÍZ STRAHOVSKÉ KNIHOVNY NEJEN PRO ŠKOLÁKY

0
1696

Historie Strahovského kláštera je spojena s královskou kanonií premonstrátů na Strahově, která patří mezi nejstarší existující kláštery premonstrátského řádu na světě. V následujícím testu si osvojíme několik základních informací o Strahovském klášteru a jeho historii.

1. Již od svého příchodu prvních premonstrátů z porýnského Steinfeldu, zde řeholní společenství úspěšně rozvíjí řeholní život a hraje významnou úlohu v dějinách českých zemí. V jakém roce přišli první premonstráti?

2. Zakládací listina Strahovského kláštera se nedochovala v originálu. Z kterého roku pochází nejstarší neúplný opis?

3. Knihovna existovala na Strahově již v nejstarším období, ale osudy od počátků ve 12. století až do 16. století jsou známy jen v obrysech. Kdo je považovaný za obnovitele kláštera, který vybudoval první, dnes již téměř zapomenutý knihovní sál ve zvláštním traktu kláštera?

4. Opat Jeroným Hirnhaim vystavěl nový knihovní sál a v roce 1679 v něm bylo uloženo 5 564 svazků. Druhý sál, byl zbudován za opata Václava Mayera (1779–1800) v letech 1792–1794. Jak se oba sály dnes jmenují?

5. Strahovský kabinet kuriozit byl zakoupen na Strahov v r. 1798. Kabinety kuriozit (Wunderkammer) představují přímé předchůdce novodobých museí. Od koho byla sbírka zakoupena?

Odpovědi na otázky posílejte na adresu redakce mailem: info@czech-tim.cz nebo přímo na webu www.magazintim.cz.

Více informací najdete na:
www.strahovskyklaster.cz 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here