ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

0
2110

Židovské muzeum v Praze vzniklo roku 1906. U jeho zrodu stáli historik dr. Salomon Hugo Lieben a dr. August Stein, představitel českožidovského hnutí a pozdější předseda pražské židovské obce. Jeho účelem bylo zdokumentovat historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě.

Židovské muzeum vlastní bohaté sbírky stříbra, textilií a má jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě, která obsahuje na 40 000 sbírkových předmětů a 100 000 knih. Je ojedinělá nejen množstvím svých předmětů, ale především tím, že pocházejí z jednoho uceleného území – z Čech a Moravy. Ve svém souhrnu tak sbírka podává celistvý obraz o životě a historii Židů v tomto regionu.

Židovské muzeum spravuje v oblasti bývalého pražského ghetta tyto objekty, ve kterých jsou stálé expozice: Maiselovu synagogu, Španělskou synagogu, Pinkasovu synagogu a Starý židovský hřbitov, Klausovu synagogu, Obřadní síň (budova pražského Pohřebního bratrstva) a Galerii Roberta Guttmanna.

Program Židovského muzea k výchově proti antisemitismu v ČR: muzeum nabízí zájemcům prohlídku s výhradně českým odborným výkladem při poskytnutí výrazné slevy. Tato prohlídka se bude vždy konat v neděli a o státních svátcích ve 14.00 hod. Program zahrnuje také komentovaný vstup do Židovského muzea a Staronové synagogy.

Návštěvnické objekty – památky, stálé expozice a Galerie Roberta Guttmanna – jsou veřejnosti otevřeny po celý rok denně s výjimkou sobot a dalších židovských svátků.

31. 3. – 25. 10. 2019 9 – 18 h
27. 10. – 31. 12. 2019 9 – 16.30 h
Expozice se uzavírají od 16.20 / 17.50

Španělská synagoga, součást návštěvnického okruhu Židovského muzea v Praze, se 31. 5. 2019 uzavřela kvůli plánované modernizaci.

Památka následně projde částečnou opravou a restaurováním a zpřístupněna veřejnosti bude opět v posledním čtvrtletí roku 2020. Návštěvníkům pak nabídne novou stálou expozici včetně interaktivních prvků i moderní návštěvnické zázemí. V synagoze je v současnosti umístěna stálá expozice Židovského muzea v Praze Dějiny Židů v Čechách a na Moravě v 19.-20. století, jež vznikla během první významné rekonstrukce budovy v letech 1994- 1998. Expozice sleduje osudy Židů v českých zemích od josefínských reforem v 80. letech 18. století do poválečného období. Přibližuje rovněž přestavbu pražského Židovského Města, židovské památky Čech a Moravy a historii Židovského muzea v Praze. Zvláštní pozornost je věnována holocaustu českých a moravských Židů v letech 1939-1945 a ghettu Terezín. Nová podoba stálé expozice s pracovním názvem Židovská emancipace, šoa a poválečné Československo na současnou expozici tematicky navazuje. Změny doznají především prostředky a styl prezentace, její stylové a technické provedení, které s citem pro architekturu stavby počítá s multimediálními a interaktivními prvky. Kromě tematického výběru vzácných sbírkových předmětů v novém uspořádání a významovém kontextu si tak zájemci budou moci například na dotykových obrazovkách listovat historickými dokumenty, prohlížet si fotografie a umělecká díla či vyhledávat v databázi významných židovských osobností. Moderní výstavní expozice si vyžádá stavební úpravy včetně vybudování nového technologického a návštěvnického zázemí a bezbariérového přístupu. Plánované revitalizaci památky a stálé expozice předcházela v letech 2017-2018 kurátorská a technická příprava.

Židovské muzeum v Praze
U Staré školy 1 a 3, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 711 511, fax: +420 221 711 584
E-mail: office@jewishmuseum.cz
Maiselova 15, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 325 172, fax: +420 222 318 856
www.jewishmuseum.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here