JERUZALÉM NA LABI – KOLÍNSKÝ ŽIDOVSKÝ KLENOT

0
1027

Bývalá židovská čtvrť náleží k nejcennějším památkám svého druhu na území Čech. V Kolíně se dochovala část židovského ghetta se synagogou a dva židovské hřbitovy. Nově vznikla Stolperstein stezka, která připomíná památku zavražděných kolínských Židů.

Město Kolín bylo založeno v polovině 13. stol. králem Přemyslem Otakarem II. Krátce po založení se zde usazují i Židé. Odhaduje se, že v době největšího rozkvětu židovské komunity tvořila až 1/4 počtu obyvatel města.

Židovské hřbitovy

Židovské hřbitovy existují v Kolíně dva. Starý, kde se pochovávalo do roku 1887 a najdeme zde téměř 2700 náhrobků, a nový, kde se pohřbívá dodnes, s 1000 náhrobky. Na starém hřbitově je pochován i jediný syn pražského rabína Jehudy Löwa (Maharala) Becalel, který v Kolíně zastával funkci rabína a založil zde ješivu (talmudistickou školu). Na novém hřbitově byl roku 1950 odhalen památník obětem holocaustu.

Synagoga

Jedná se o jednu z nejstarších a nejcennějších synagog na území Čech. Je zmiňována před rokem 1422. Teprve na konci 17. stol. se dočkala barokní přestavby a rozšíření přístavbou jižní lodi. Její výzdoba byla dokončena roku 1696. Svému účelu sloužila s omezeními až do zániku Židovské náboženské obce v Kolíně v roce 1953. Z vybavení synagogy se na původním místě dochoval ranně barokní svatostánek (arón hakodeš), datovaný rokem 1696.

Pracovna rabína Federa

Pracovna rabína Richarda Federa byla zřízena v budově bývalé židovské školy v ulici Na Hradbách. Najdeme zde kromě psacího stolu a knihovny s judaistickou literaturou i výstavu bohoslužebných předmětů. www.jeruzalemnalabi.cz

Městské informační centrum Kolín
Na Hradbách 157, 280 02 Kolín
Tel.: +420 321 712 021, 774 138 197
E-mail: mic@mukolin.cz
www.infocentrum-kolin.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here