Činnost pracovníků infocenter v lockdownu je neuvěřitelně pestrá

0
594

Asociace turistických informačních center ČR provedla průzkum věnovaný nynější situaci turistických informačních center (TIC) v lockdownu, kterého se zúčastnilo 266 informačních center.

Výsledek průzkumu ukázal, že Informační centra i přes uzavření provozoven nadále pokračují, byť s určitým omezením, ve své činnosti, tedy stále komunikují a zodpovídají dotazy mailovou poštou (98%) i na telefonu (91%) a aktualizují informace (90%) v on-line prostředí (web, facebook, sociální sítě).

Olomouc

Nejčastěji pracovníci TIC v tomto průzkumu uváděli, že se (nad výše uvedený standard) připravují na sezonu (42 odpovědí) a že zahájili přípravu tiskovin, brožur a letáků (63 odpovědí). Přípravu na sezonu jiní konkrétněji specifikovali jako přípravu nových suvenýrů (18 odp.), propagaci turistických cílů, tipů na výlety, přípravu nových plánů výletních tras (9 odp.), přípravu a plánování letních akcí (14), tvorbu programů pro rodiny s dětmi (5), přípravu her a soutěží pro turisty (4 odpovědi). Pracovníci TIC se zabývají i projekty ve venkovním prostředí, jako např. přípravou nových propagačních tabulí (5 odp.), obnovou značení naučné stezky, či přípravou vybudování nových stezek (10 odp.) a navigačního systému (1 odpověď). Ve svých infocentrech se pracovníci také věnují úklidu, zvelebování a úpravám prostor (35 odpovědí). Do nových prostor se chystají stěhovat 4 infocentra. V online prostředí se pak věnují přípravě nového webu, jeho revizím a úpravám (15 odpovědí), přípravě nového e-shopu či jeho provozu (7, resp. 3 odpovědi), speciálním prezentacím na sociálních sítích, apod. Řada pracovníků TIC (16 odpovědí) vypomáhá svému provozovateli nebo zřizovateli (MěÚ, OÚ, knihovny, muzea) s jinou činností. Informační centra (minimálně 20% respondentů) jsou rovněž nějakou formou zapojena do boje s pandemií (administrace, výdej ochranných pomůcek a desinfekce, infolinka, trasování).

www.aticcr.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here