ÚSTECKÝ KRAJ SE DOČKAL ZÁPISU HORNICKÉ KULTURNÍ KRAJINY KRUŠNÉ HORY DO UNESCO

0
2520

Zápis „Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří“ na světový seznam UNESCO SE STAL SKUTEČNOSTÍ. Na počátku roku 2018 byla poslána přihláška do Paříže do Centra světového dědictví, poté ICOMOS, tj. poradní orgán Světového výboru UNESCO, začal samotné posuzování.

V celkovém návrhu bylo 85 komponent, které dokládaly hodnotu krušnohorské hornické krajiny, tedy výjimečnou rozmanitost nerostných surovin, dlouhou hornickou historii a obrovské množství dochovaných montánních památek. Na saském území je jich 79 na území osmi hornických oblastí, které reprezentují šest historických rudních revírů tak, jak byly vymezeny v první polovině 19. století a dvě oblasti těžby černého uhlí a uranu ve 20. století. Komponenty na území České republiky naproti tomu zahrnují tři geograficky podstatně rozsáhlejší krajinné areály v místech významných rudních revírů a příslušná horní města (Hornická kulturní krajina Jáchymov, Hornická kulturní krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Hornická kulturní krajina Krupka) a dále tři areály hornické infrastruktury, popř. hornické krajiny menšího plošného rozsahu (Rudá věž smrti u Ostrova, Hornická krajina Vrch Mědník a Areál vápenky v Háji u Loučné pod Klínovcem). V Ústeckém kraji jde především o zápis Hornické kulturní krajiny Krupky, která má obrovský turistický potenciál.

Krajinná památková zóna Hornická kulturní krajina Krupka zahrnuje celou místní městskou památkovou zónu, Horní Krupku se starou hornickou stezkou a okolní historické důlní revíry, tj. Knötel se středověkým rýžovištěm, Steinknochen včetně štoly Starý Martin, Komáří hůrka s Velkou pinkou, Preisselberg s preisselberskou pinkou a I, II a III, Klösenberg a Günter.

Především se jedná o prvořadou událost v novodobé historii města Krupka. Je to vskutku fenomenální úspěch, vždyť Krupka spolu s ostatními partnery na české i německé straně pro to udělala maximum.

Jednalo se totiž o společnou německo-českou nominaci Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/ Krušnohoří, protože světově významné hornické památky se nacházejí na obou stranách Krušných hor. Nominaci formálně zastřešuje německá strana, ale je jasné, že spolupráce je nutná mezi všemi městy, obcemi a institucemi jak v Čechách, tak v Německu. Jedná se projekt, který má velkou šanci na úspěch. Součástí české části nominace je celkem 6 hornických kulturních krajin, které se nacházejí ve východní i západní části Krušných hor. Další se pak nacházejí na německé straně. Tradice osmi set let hornictví se postarala o jedinečný vztah s přírodou, který měl za následek vznik kulturní krajiny univerzální hodnoty. Tato krajina je hodna titulu světového kulturního dědictví UNESCO a musí být zachována a dále rozvíjena.

UNESCO nezasahuje do práva suverénních států, na jejichž území se vybrané památky nacházejí. Všechna práva a povinnosti týkající se péče o nemovitosti a památky na území České republiky vycházejí z našeho českého právního systému. Jde o to, aby o zapsané památky na seznam UNESCO bylo řádně pečováno a jejich současný stav nebyl zhoršován, ale naopak zlepšován. Cílem je totiž uchovat dědictví našich předků pro další generace.

Zapsání na seznam UNESCO je především prestižní záležitostí, která přinese všestranný rozvoj města Krupka, nové finanční zdroje určené speciálně pro péči o památky na seznamu UNESCO a samozřejmě rozvoj cestovního ruchu, který pomůže rozšířit podnikatelské a pracovní příležitosti v tomto oboru.

www.montanregion.cz
www.krusnehory.eu
www.branadocech.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here