Velikonoce v muzeích on-line

0
688
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Pouze prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek jsou prezentovány velikonoční zvyky a tradice napříč Národním muzeem v přírodě.

Muzeum v přírodě – Zubrnice

„Naší snahou je najít cestu k obohacení návštěvníků, alespoň virtuálně je seznámit s průběhem velikonočního období a svátků – formou oficiálních stránek Muzea v přírodě Zubrnice na facebooku, na webových stránkách www.nmvp.cz a na oficiálním youtube kanálu muzea – prostřednictvím krátkého videa. Nosné téma pro nás budou nadále představovat tradice a zvyky českých Němců – velikonoční a jarní. To vše prostřednictvím krátkých textů, fotografií či slideshow. Na webu, v sekci Živé muzeum, bude představena v on-line podobě výstava Proutí, která je nainstalována fyzicky v Domě z Loubí. Dále zde budou prezentovány významné dny, především během pašijového týdne – počínaje Květnou nedělí.

Muzeum v přírodě – Zubrnice

V Muzeu v přírodě Zubrnice, v kostele Sv. Maří Magdaleny je již v současné době nainstalována výstava Jiří Kubový – Ztracené obrazy, která svou povahou reaguje na prostředí kostela, jeho poválečnou podobu a církevní témata obecně.

Virtuální formou i fyzicky budou prezentovány velikonoční a jarní zvyky, tradice a činnosti v Muzeu v přírodě Vysočina. „V letošním roce se měla, za normální situace, velikonoční akce uskutečnit v Památkové rezervaci Betlém Hlinsko od 30. března po celý následující měsíc. Zároveň i za této situace těžíme z toho, že rezervace je pro turisty a návštěvníky volně přístupná a mohou alespoň nahlédnout do oken objektů. Tohoto jsme využili a připravili si několik her a zajímavých aktivit. Ode dne 26. března, se okna promění a vyzdobí je vybrané velikonoční atributy. Vedle nich budou i krátké informace o významných okamžicích velikonočních svátků. Ty mohou návštěvníci zhlédnout v oknech vybraných objektů do 7. dubna. V následujících dubnových dnech bychom rádi, formou hry, představili známé i méně známé pranostiky – cílem bude sestavit jejich správné znění a správně poskládat jednotlivé slabiky. Následně, prostřednictvím panelů umístěných na plotech vybraných objektů, zájemce seznámíme s pravidly dřívějších dětských her – tlučení špačků, kamínky, hra s knoflíkem, honění obruče či chůze na chůdách. Během těchto dnů využijí i virtuálního prostředí a návštěvníkům představí formou textů, receptů, fotografií, krátkých videí postní, velikonoční a jarní zvyky.

MPV Veselý kopec

Následovat budou dny pašijového týdne či formy zdobení kraslic. Zde bychom rádi vyzvali on-line fanoušky i k aktivní účasti a zaslání fotografií svých vyrobených kraslic či tradičně zdobených vajíček. Na instagramu muzea najdete několik vybraných jídel, spjatých i s postní dobou (např. návinnou polévku, chlebovou polévku či jablkovou kaši). Na velikonoční období naváže na webu prezentace jarních přípravných zemědělských prací a jarních dětských her,“ doplnila Křivanová.

Hanácké muzeum v přírodě Příkazy

Velikonoční období na Hané bude prezentováno na facebooku Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích, a to do 5. dubna. Zájemci se zde seznámí např. s funkcí pomlázky, s podobou hanáckých kraslic nebo s tradičními velikonočními pokrmy. Dále se také dozví, čím jsou zajímavé dívčí obchůzky na Smrtnou neděli v Citově, co je to odklapávání, kde chodí s klapači na obchůzku i zrádný Jidáš nebo jak se slaví mrskut v obci Mrsklesy. Nebudou samozřejmě opomenuty také informace o pozoruhodných velikonočních slavnostech Matiček a Ježíškových Matiček na Hané, které jsou od roku 2017 zapsané dokonce i v Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm seznámí virtuální návštěvníky s průběhem velikonočního období. V této složité době se snaží muzeum svým příznivcům přenést kousek muzea do jejich domova, prostřednictví online aktivity s názvem Dajte vajíčko malované, který bude probíhat na webových stránkách a sociálních sítích muzea do 7. dubna 2021. Zajímavou formou videí či archivních fotografií si připomeneme vybrané okamžiky velikonočního období a osvětlíme známé i pozapomenuté zvyklosti, které se k této době váží. Chybět nebudou tradiční recepty a zajímavé návody. Velikonoční seriál naleznou zájemci na www.nmvp.cz/velikonoce.

Text: Ing. Petra Valíčková, Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

www.nmvp.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here