Víte kde je v Krumlově Latrán?

0
600

Český Krumlov, většinou plný zahraničních turistů postihla pandemie covidu velmi silně. Je smutné míjet zavřené krámky, restaurace i hotely, ale doufejme, že již v létě se Krumlov zaplní českými turisty, kteří využijí možnosti projít se uličkami bez fronty kam se podíváš. Český Krumlov, proslulý svými památkami, má několik městských částí. Dneska bychom vám rádi představili Latrán a jeho památky.

Latrán, byl kdysi samostatné město, dnes je to historická čtvrť za řekou, v podhradí zámku, ke kterému ve středověku správně náležela. S vnitřním městem je spojen dřevěným Lazebnickým mostem a najdeme tady i menší gotické domy. U této čtvrti je rozložena městská část tzv. Neustadt, dnes ulice Nové Město, kde bylo archeology prokázáno nejstarší lidské osídlení ve městě z 5. tisíciletí před naším letopočtem.

Jaké další památky najdeme v Latránu?

Budějovická brána – nejmladší a zároveň jediná dochovaná brána z původního středověkého městského opevnění. Vybudování zadal Petr Vok z Rožmberka v letech 1598–1602 architektovi Domeniku Benedettovi Comettou z Eckthurnu.

Kostel sv. Jošta – tzv. Německý kostel je původně gotický, z období kolem roku 1330 založený Petrem I. z Rožmberka, za Petra Voka z Rožmberka byl v letech 1594–99 renesančně přestavěn a věnován krumlovským protestantům. V roce 1787 byl za josefinských reforem zrušen. Od 20. století je využívaný jako obytný dům. V budově také sídlí muzeum marionet.

Zámecký pivovar – dříve Schwarzenberský pivovar, dnes Pivovar Eggenberg

Minoritský klášter – dnes klášter Řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Unikátní trojklášteří, bylo založeno v polovině 14. století držiteli jihočeského panství – Rožmberky. Stávající podoba kláštera vychází z několika významných stavebních etap zahrnujících založení kláštera, jeho pozdně gotickou úpravu v období mezi lety 1490–1500 a barokní přestavbu probíhající v průběhu 17. a 18. století, která dala kláštěru jeho stávající podobu. Areál prošel rozsáhlou revitalizací, během které v bývalých klášterních objektech vzniklo moderní vzdělávací centrum. Mezi stálé expozice se řadí interaktivní expozice, expozice o životě klarisek a expozice pivovarnictví. K zajímavostem patří řemeslné dílny, v nichž si zájemci mohou zkusit vyrobit vlastní výrobek z kovářské, knihtiskářské či např. sklářské dílny. Nejedno překvapení čeká na návštěvníky v nádherných historických krovech klášterů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here