ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY V HOLEŠOVĚ

0
1472

Holešovská židovská komunita patřila vždy k těm nejvýznamnějším na Moravě. Její počátky můžeme hledat zřejmě v roce 1454, kdy došlo k vypovězení Židů z moravských královských měst králem Ladislavem Pohrobkem, a v následném příchodu do Holešova.

Komunita Židů postupně rostla a svého vrcholu dosáhla v polovině 19. století, kdy se zde nacházelo kolem 1700 Židů, což v té době tvořilo 32% obyvatel města. Tehdy byla čtvrtou největší židovskou komunitou na Moravě. Soužití Židů s místními obyvateli ale vždy nebývalo úplně bezproblémové. V historii obce zde došlo také k několika pogromům. Největší ránu místní komunitě však zasadil holocaust, během kterého zahynulo více než dvě stě padesát holešovských Židů. Z původní komunity přežilo jen kolem 15 osob. Časem tato obec úplně zanikla a dnes v Holešově již žádná neexistuje.

Šachova (“Stará”) synagoga

Původní holešovská synagoga byla dřevěná, avšak ta při požáru v roce 1560 shořela. V tomtéž roce byla vystavěna nová kamenná stavba, která se přes různé úpravy zachovala až do dnešních dnů. Nyní je čtvrtou nejstarší synagogální stavbou na území České republiky. Zároveň je ale druhou nejstarší synagogou, která si ještě zachovala svůj původní ráz. Základ současné podoby interiéru pochází ze 30. let 18. století, kdy synagoga prošla výraznou rekonstrukcí. Během ní vznikla dodnes zachovaná barokní výzdoba polského typu, která je známa jen v několika málo synagogách na světě. V roce 1893 si místní komunita postavila novou reformní synagogu, která se stala hlavní synagogou obce. Až do 20. let 20. století byla ta „stará” využívána už jen staršími členy židovské obce k tradičním ortodoxním bohoslužbám. Poté sloužila především jako skladiště a v prvním patře se až do roku 1955 bydlelo.

V následujícím období socialismu, kdy většina ostatních synagog byla využívána rozličnými způsoby, nejčastěji jako skladiště, ta holešovská jako jediná byla zrekonstruována a v roce 1964 zpřístupněna veřejnosti s instalovanou expozicí Židé na Moravě. V první polovině 90. let po dalších opravách synagogy byla obnovena i expozice s názvem Židé a Morava. V současnosti je synagoga v majetku Židovské obce Brno a jejím provozovatelem je Městské kulturní středisko Holešov. Přestože zde neexistuje žádná místní komunita a synagoga je využívána především k prohlídkovým účelům, nelze říci, že je dnes pouhým muzeem. Díky jejímu spojení s osobností rabína Šacha sem každoročně putuje velké množství Židů, především z Izraele a USA, aby mohli navštívit jeho hrob a pomodlit se v synagoze, ve které Šach působil.

Nová synagoga

Početně silná holešovská obec, které stará synagoga svou kapacitou příliš nevyhovovala, zahájila v roce 1891, přímo na náměstí židovské čtvrti, stavbu synagogy Nové. Ta byla v září 1893 vysvěcena. Jednalo se o stavbu v tehdy módním maursko-orientálním slohu. Autorem byl významný vídeňský architekt Jakob Gartner. Její existence však neměla příliš dlouhého trvání. Po necelých padesáti letech byla v roce 1941 zapálena a úplně vyhořela.

Dnes ono místo označuje pamětní kámen. Model Nové synagogy je umístěn v expozici v prvním patře staré synagogy.

Židovský hřbitov

Vznik hřbitova lze předpokládat již ve 2. polovině 15. století, kdy se v Holešově začíná usazovat židovská komunita. První písemné zmínky o něm jsou ale až z roku 1606. Nejstarší doposud čitelný dochovaný náhrobek pochází z r. 1647. Postupem času, když se nedostávalo místa, se hřbitov také několikrát rozšiřoval. Dnes se zde nachází více než 1500 náhrobků. Nejvíce navštěvován je hrob rabína Šabtaje Kohena zv. Šach, což je znát i z velkého množství kamínků a kvitlů (popsaných lístečků) na jeho hrobě. Náhrobek rabína Šacha je ve stylu tumby, která je na rozdíl od běžných náhrobků tvořena celkem šesti kamennými deskami, které tak vytváří uzavřenou stavbu.

Tumbu mají pouze významnější osobnosti a najdete je jen na některých hřbitovech. V Holešově se takových tumb nachází vůbec nejvíce ze všech moravských hřbitovů. Z jiných zajímavých hrobů se zde nacházejí např. členové rodiny Singerů a také rodiče Rudolfa Jelínka, jehož jméno dodnes nese světoznámá palírna ve Vizovicích.

 

Městské informační centrum
nám. F. X. Richtera 190
Tel.: +420 571 160 890, 573 395 344
E-mail: mic@mks-holesov.cz
www.holesov.info

Šachova synagoga – ul. příční
Tel.: +420 573 397 822, 603 796 411
E-mail: synagoga@mks-holesov.cz

Otevírací doba:
prohlídky synagogy probíhají v každou celou hodinu
(9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00)
duben a říjen: so–ne 9–12:00, 13–17:00
květen–září: út–ne 9–12:00, 13–17:00
V měsících listopad až březen je možné provést pouze
předem objednané skupiny, v ostatních případech je
synagoga uzavřena.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here