POVĚST O RABÍNU ŠACHOVI

0
1222

Mladý rabín, který konal zázraky. Jezdili za ním Židé z celého světa kvůli jeho učenosti, pro rady a duchovní oporu.

Nejdůležitější osobnost židovství pohřbená v Čechách. Rabín Šach a jeho synagoga v Holešově skrývají mnohá tajemství. Rabín Šach, po kterém je stará synagoga dnes pojmenována, v Holešově působil krátce před svou smrtí. V Holešově tehdy hledali rabína a nechali si doporučit právě mladého Šacha, který se tou dobou usadil ve Strážnici. Místo přijal a v Holešově pak působil 5 let až do své smrti. Zemřel relativně mlád, bylo mu 42 let. Proč je jeho jméno dosud tak často skloňováno? Za jeho života za ním do Holešova jezdili Židé z celého světa, po jeho smrti se tu událo několik mystérií. Jakých? Tak poslouchejte.

Když rabín Šach umíral, nestačil dopsat svou poslední knihu, která tak zůstala rozpracovaná na jeho stole. Před svou smrtí však rozhodl, že do jeho pracovny nesmí po celý rok nikdo vstoupit. Když pak místní na první výročí jeho smrti pracovnu otevřeli, s údivem zjistili, že nedokončená kniha je dopsána. Po jeho smrti se však událo zvláštností víc.

Umírající rabín si prý přál, aby na hřbitově vedle jeho hrobu zůstalo prázdné místo, kde nesměl být sto let nikdo pochován. Prý pak přijde někdo, kdo si o toto místo sám řekne. Zvláštní přání zapsali tehdejší úředníci do městských knih. Časem se ale
kniha zaplnila a na rabínovo přání se zapomnělo. Jak se hřbitov plnil, pohřbili mrtvého také vedle rabína Šacha. Tam, kde mělo zůstat volné místo. Po sto letech se ale v Holešově opravdu objevil mladík, který o místo vedle rabínova hrobu požádal. Přišel z Polska, bylo mu 28 let a prohlásil o sobě, že za několik dnů zemře. Nově příchozí po několika dnech ve spánku opravdu zemřel, ráno u jeho postele našli vzorně přichystané věci na pohřeb. Kam ale s ním, když jeho místo na hřbitově bylo plné? Problém prý ale vyřešil rabín Šach sám. Na místě jeho hrobu se objevil sloupec ohně a sousední rakev se prý začala přesouvat sama.

Synagoga v Holešově

Po mnoha letech se v Holešově objevil muž z Polska, který tohoto mladého muže označil za “člověka, který znal písmena, jimiž byl stvořen svět.” Ať už jsou všechny tyhle historky pravdivé nebo ne, byl rabín Šach výjimečnou osobností, za kterou stojí se do Holešova vypravit.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here