TVRZ KUROVICE NA KROMĚŘÍŽSKU UKRÝVALA V 17. STOLETÍ ŽIDOVSKÉ UPRCHLÍKY

0
1174

Díky citlivému přístupu k obnově hradu byly odhaleny unikátní hebrejské nápisy ukryté pod vrstvou omítky.

Jejich autory jsou Židé, kteří prchali před krvavým povstáním na Ukrajině. Velmi složitý byl překlad z hebrejštiny prvního objeveného nápisu. Historici tento objev tajili před veřejností téměř dva roky. Nápis je neúplný a chybí i části samotných písmen, přesto nakonec hebreisté a historici odhalili tři verze překladu. Krátký text z roku 1656 odkazuje na násilnosti, které se tehdy odehrávaly v Litvě a na Ukrajině. „Nechť vaše oběti osvětlí v příbytcích Boží řád dobra,“ zní jeho hlavní sdělení. Autorem těchto slov je Levi, který prchal na Moravu před pogromem. Židovská komunita se i díky židovským uprchlíkům z Litvy a Ukrajiny v Holešově rozrůstala. Tehdejší hrabě Rottal z Holešova jim jako dočasný azyl poskytl nevyužívaný hrad v nedalekých Kurovicích.

„Toto je ohromný kus historie, který byl odkryt. Jak nás historie učí, Židé velmi často utíkali před pogromy a toto bylo jedno ze sídel, které jim ve své době poskytlo pomoc,“ uvedl na místě slavnostního odhalení nápisu izraelský velvyslanec Daniel Meron. „Je to úžasný příběh. Ti lidé tady byli před čtyřmi sty lety,“ upozornil.

V letošním roce vydaly zdi při opravách další nápis ze 17. století, tentokrát kratší. Jedná se o podpis dětskou rukou. To potvrdilo skutečnost, že Židé na hradě nebyli vězněni, ale pohybovali se zde volně a svobodně. „Napsal Josef, syn Šimšona“, pobývaly zde tedy celé rodiny i s dětmi.

Oba nápisy historici datují do roku 1656. Jiný výskyt hebrejských nápisů v panských sídlech v Česku i v Evropě zaznamenán není.

Tvrz v Kurovicích odborníci řadí mezi pět nejvýznamnější hradních architektur v zemi, po staletí nebyl obývaný, ale využíván pro hospodářské účely. Díky tomu se dochoval v původním stavu. Je zde zřejmá stopa přestaveb jednotlivých slohů od středověku přes renesanci až po baroko. Kolem samotné budovy se zčásti dochovalo opevnění.

kroměřížsko – sdružení pro cestovní ruch, z. s. zajišťuje s podporou zlínského kraje rozvoj cestovního ruchu v regionu.

www.region-kromeriz.cz

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here