Židovské synagogy na Přešticku

0
1918
Synagoga v Merklíně

To, že židovská komunita na Přešticku byla poměrně početná, se dozvídáme z mnoha pramenů. Nejstarší židovské osídlení na Přešticku spadá do 17. století. První obyvatele izraelitského vyznání zaznamenáváme v Dolní Lukavici (r. 1624) a Merklíně (r. 1685).

Jednalo se však jen o několik rodin. Největšího rozmachu židovská komunita na Přešticku dosáhla na konci 18. století a v 19. století. Jen pro informaci, např. v roce 1793 Soupisy židovských rodin uvádějí 77 izraelitů v Dolní Lukavici, 44 v Merklíně. Židy zaznamenáváme také v Přešticích, Dnešicích, Roupově, Lužanech, Příchovicích, Soběkurech, Skočicích, Horšicích, Vlčí a Vřeskovicích.

Synagoga v Přešticích

Tam kde Židů žilo nejvíce, začaly vznikat židovské náboženské obce, které mimo jiné budovaly např. synagogy či židovské školy. Nejstarší synagoga na Přešticku byla postavena v roce 1826 v Merklíně. Stávala za můstkem, blízko potoka. Byla přestavěna na obytný dům a odpovídá dnešnímu č.p. 126. V 18. století existovala v Merklíně i soukromá německá židovská škola. Z první poloviny 19. století pocházely synagogy v Dnešicích, Vlčí, Lužanech. Bohužel se nedočkaly lepšího osudu. O synagoze v Dolní Lukavici se dozvídáme ze zápisu v Pamětní knize o velkém požáru v obci v roce 1849, kdy spolu s ostatními staveními shořela i židovská synagoga, která měla č.p. 94. Synagogu spravovala rodina Adlerů. Po požáru byla postavena nová synagoga (č. p. 93). Z lukavické synagogy se zachovaly dva předměty: první z nich je povijan na Tóru, který věnoval Abraham Adler z Dolní Lukavice u příležitosti narození syna Abrahama v roce 1859. Dalším předmětem z lukavické synagogy je synagogální opona, byla zhotovena z drahých a vzácných látek. Oba předměty jsou uloženy v Židovském muzeu v Praze na Josefově. Židovská synagoga v Přešticích byla vystavěna v roce 1910 v dnešní Červenkově ulici – na místě nové lékárny Magnólie. Jednalo se o prostou, zděnou budovu. Ihned po dostavění byla synagoga hojně využívána. Přeštickou synagogu spravoval rabín Leopold Singer (*13.10. 1852 Přeštice). Z vybavení synagogy se zachovalo mnoho předmětů, dnes jsou součástí sbírek Židovského muzea v Praze.

Text: Eva Klepsová, Dolní Lukavice

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here