ŽIDOVSKÁ STOPA V PLZNI

0
1024

V Plzni existovalo v průběhu historie pět synagog a několik starých hřbitovů. Všechna místa, kterými vás teď provedeme, by určitě stála za návštěvu!

Bohužel, i židovská komunita v Plzni utrpěla ve 20. století holocaustem a emigrantskými vlnami. Dnes je židovská obec v Plzni organizována, má malou modlitebnu, kde se konají bohoslužby ve dnech židovských svátků.

Válečná střela rozbila nápis „Nezabiješ“

Plzeňská synagoga je druhou největší synagogou v Evropě (za Budapeští) a třetí největší na světě (po New Yorku). Základní kámen byl položen 2. prosince 1888. Synagoga měla být vystavěna v gotickém slohu se dvěma 65 metrů vysokými štíhlými věžemi. Tento projekt však tehdejší městská rada zamítla. Oficiální důvod byl, že věže jsou příliš vysoké a nevhodně soupeří s věží kostela svatého Barto- loměje. 2. září
1893 proběhlo slavnostní vysvěcení synagogy, která sloužila svým účelům až do holocaustu. Tehdy měla být, jako řada jiných synagog, zničena. Zachránila ji zřejmě poloha mezi domy, a také potřeba skladovat konfiskovaný židovský majetek. Stala se velkým bazarem. Za druhé světové války byla značně poškozena a po roce 1948 sloužila jako skladiště. Poslední bohoslužba se zde konala v roce 1973. Při příležitosti židovského svátku Tu bišvat byla zrekonstruovaná synagoga otevřena pro veřejnost 11. února 1998.

Při osvobozování Plzně americkou armádou došlo ke střelbě na věže, kde si němečtí vojáci udělali kulometné hnízdo. Škody byly na zdivu zřejmé až do roku 1995. Poslední střelu ponechali restaurátoři na samém vrcholu štítu synagogy, na kamenných deskách Desatera u přikázání „Nezabiješ!“

Městu slouží i Stará a Pomocná synagoga

První novodobá plzeňská synagoga, dnes známá jako Stará, byla postavena v letech 1858–1859 ve vnitrobloku mezi dnešní Americkou třídou a Smetanovými sady jako prostá novorománská stavba s dvoupatrovou dřevěnou galerií. Lavice stály okolo obvodové zdi i v řadách v prostoru synagogy. Vstup na galerie zajišťují dvě točitá kamenná schodiště po stranách hlavního vstupu na západní straně a později přistavěné boční, vnější schodiště na straně severní.

S prudce narůstajícím počtem členů židovské obce po roce 1848 vzrůstaly nároky na modlitební prostory. Proto byla již v roce 1875 postavena v těsném sousedství Staré synagogy Pomocná synagoga. Nejméně od 70. let však stavba nebyla využívána a desetiletí neprováděná údržba se projevila v roce 1997 zřícením stropních a střešních konstrukcí. V dubnu 2002 byl v prostoru Pomocné synagogy – Židovské školy instalován zcela unikátní památník se jmény obětí holocaustu – Zahrada vzpomínek.

Informační centrum města Plzně
nám. Republiky 41, 301 16 Plzeň
Tel.: +420 378 035 330
E-mail: info@icpilsen.eu
www.plzen.eu, www.pilsen.eu

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here