Turistická informační centra do pohody i nepohody

0
703

Informační centra v období adventu

Jak se napnutá situace s Covid-19 uvolní, přijďte do informačních center pro zimní pohled, kalendář, drobný suvenýr, nebo jen načerpat informace, jak si toto období v klidu a spokojeně užít.

Pracovníci turistických informačních center (TIC) stále pracují s informacemi, získávají je, zpracovávají a poskytují. Pokud nám pandemie koronaviru umožní se ještě před vánocemi znovu „nadechnout“, získáte v informačních centrech přehled všech znovu zpřístupněných akcí, vč. těch adventních a vánočních, informace o znovuotevřených výstavách, sportovním vyžití , jako je např. veřejné bruslení ap. V informačních centrech můžete rovněž očekávat nejširší výběr pohlednic různých vydavatelů, či nabídku drobných dárků a upomínkových předmětů, často i s vánoční tematikou.

Svět informačních center v roce 2020

Turistická informační centra se před 26 lety sdružila a vytvořila si vlastní asociaci (dnes A.T.I.C. ČR). Jejím prostřednictvím se pak pracovníci infocenter setkávají, vzdělávají a organizují společné akce. Letošní rok byl bohužel výjimečný v tom, že řadě společných aktivit příliš nepřál. I přesto se letos podařilo poměrně mnoho různorodých akcí uskutečnit.

Informační centra se letos v počtu 80 provozoven zapojila do prázdninové soutěže s Českou
televizí (ČT: D), zúčastnila se ankety o Oblíbené informační centrum roku 2020 (cca 450 TIC), s vydavatelstvím KAM po Česku, a přihlásila se do soutěže turistických propagačních materiálů Turistpropag. Na podzim prošla všechna certifikovaná TIC utajenou kontrolou zaměřenou na kvalitu jimi poskytovaných služeb. Zde obstála informační centra na výbornou. Jejich celkové hodnocení (cca 30 požadavků na kvalitu služby TIC) za celou ČR je 87 %, tedy opět nadprůměrně stejně, jako v roce 2018. Stoprocentního výsledku tentokrát dosáhla dokonce 1/3 z celkového počtu TIC, přičemž 5 krajů mělo v hodnocení TIC více než 90 %. Úspěšnost kontroly zajistila agentura CzechTourism prostřednictvím spol. IPSOS). Na konci června vydala asociace nákladem 25 tis. ks, ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Mapu turistických informačních center ČR s uvedením 28 tipů na výlet. Mapy byly během léta distribuovány do informačních center.

Na druhou stranu byla asociace covidovými okolnostmi nucena zrušit 2 členská fóra a Den turistických informačních center a musela na příští rok také přeložit většinu tradičních vzdělávacích seminářů pro pracovníky TIC.

Nezbývá, než si k vánocům popřát, abychom se co nejdříve mohli vrátit k pohodovému cestování a informační centra se opět zaplnila úsměvy přicházejících turistů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here