VALTICE – MĚSTO VÍNA

0
861

Valtice jsou jedním z přirozených center tzv. Lednicko-valtického areálu, který byl r. 1996 zapsán na seznam UNESCO jako kulturní památka.

Nejpozoruhodnější stavbou města je zámek. Rozsahem jeden z největších v České republice. Je pokládán za jeden z dokladů raně barokní architektury ve střední Evropě. Byl vybudován nedaleko někdejšího středověkého hradu ze 12. století. Byl několikrát přestavován, naposledy v letech 1643– 1730. Místnosti zámku jsou bohatě zdobené štukami a nástropními malbami. Interiéry prvního patra sloužily jako reprezentační. Pozoruhodná je také zámecká kaple, považovaná za jeden z nejkrásnějších interiérů středověkého baroka. Má bohatou štukovou a malířskou výzdobu, podlaha kaple je vykládána bílým a černým mramorem. Pro svou akustiku je využívána pro pořádání koncertů.

Proslulé bylo i zámecké divadlo s kapacitou po rekonstrukci cca 150 osob. Funkční barokní divadlo umožňující památkovou ochranou neomezený provoz je světovým unikátem. Také byla obnovena zámecká jízdárna pro pořádání kulturních a společenských akcí většího rozsahu. Z objektů tak vzniklo Národní centrum divadla a tance.

U zámku byla vybudována barokní zahrada v duchu francouzských zahrad doby krále Ludvíka XIV. V 19. století však byla změněna na anglický park, z něhož zůstala dodnes zachována pouze část. Park zdobí sochy z antické mytologie. V zámeckém parku byla zřízena Bylinková zahrada, která je unikátní svého druhu v České republice. Jsou zde tematické záhony s informačním programem, okrasný parter s vodním prvkem, luční společenstvo se sadem a odpočinková část.

Ve městě je možné také vidět Klášter milosrdných bratří s kostelem Sv. Augustina a řádovou nemocnicí. Bratři přišli do města v roce 1605 na pozvání knížete Karla I. z Liechtensteina, aby zde založili nemocnici.

Na náměstí se nachází Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí. K vidění jsou zde historické vinařské lisy, expozice zelinářství, ovocnictví a vinařství.

Va Valticích a nejbližším okolí nechali Liechtensteinové postavit na začátku 19. století romantické stavby: Zámeček Belveder, Kolonádu na Reistně a Dianin chrám.

Vinařskou tradici města dokládá i Střední vinařská škola Valtice, jediná v České republice, která byla založena roku 1873. Důležitou vinařskou organizací ve Valticích je také Národní vinařské centrum. Poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti vinařství, vinohradnictví a souvisejících činnostech. Sídlí na zámku, kde má k dispozici školící místnost a příslušné zázemí. Součástí Národního vinařského centra je Salón vín ČR umístěný v historickém sklepení pod hlavní budovou zámku. Je zde veřejná degustační expozice, kde je možné ochutnat 100 nejlepších moravských a českých vín – kolekce je každoročně obnovována.

www.valtice.eu

www.unesco-czech.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here