Žďár nad Sázavou s poutním kostelem na Zelené Hoře

0
606

Na horním toku řeky Sázavy leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy město Žďár nad Sázavou. Původní tržní osada založená na staré zemské stezce je od počátků spjata se založením zdejšího kláštera řádu cisterciáků v roce 1252.

Dnes město nabízí turistům díky své výhodné poloze řadu možností aktivního odpočinku i mnoho pěkných cykloturistických tras. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého byl založen počátkem 18. století. Je jedním z nejlepších projektů architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla (1677-1723) a originálním příkladem takzvané barokní gotiky. Výjimečná stavba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého s půdorysem ve tvaru pěticípé hvězdy vznikla díky těsné spolupráci opata žďárského kláštera Václava Vejmluvy a architekta Jana Blažeje Santini-Aichela.

Podnětem k výstavbě kostela se stal nález zachované tkáně v hrobě Jana Nepomuckého ve Svatovítské katedrále v roce 1719. Podle legendy zaplatil kněz svým životem za to, že neprozradil zpovědní tajemství královny Žofie. Symbolika, spojená s tímto oblíbeným světcem, se objevila v návrhu kostela.

Santini pojal projekt zcela individuálně, bez ohledu na dobové zvyklosti. Představu opata Vejmluvy o chrámu, v němž měl mít hlavní úlohu obrazec hvězdy, uplatnil v působivé podobě, kterou ocenila až moderní doba. Kostel je vystavěný na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy. Tvrdí se, že na hladině Vltavy, kde Jan Nepomucký utonul, se objevila koruna z pěti hvězd. Symbol se pak objevuje opakovaně i v dalších prvcích stavby. Areál je přístupný pěti vchody, v chrámu se nachází pět kaplí s pěti oltáři. Pět písmen má i latinské slovo TACUI – mlčel jsem. Dominantou kopule kostela je velký červený jazyk, opět symbol sv. Jana Nepomuckého.

Požár a následná záchrana kostela

Kostel na Zelené hoře se stal jedním z nejnavštěvovanějších barokních poutních míst. Požár, který vypukl 16. července 1784, hodně poničil žďárský klášter a kostelu shořela střecha. Klášter byl zrušen a kostel určen k zavření. O částečnou záchranu kostela se zasadil až kněz Matěj Josef Sychra počátkem 19. století. Rekonstrukce se objekt dočkal až v 70. a na počátku 80. let 20. století. V roce 1994 byla schválena žádost o zařazení areálu na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Informace, rezervace prohlídek,
průvodcovská služba:
Tel.: +420 724 758 993
E-mail: info@zelena-hora.cz
www.zelena-hora.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here