ŽIDOVSKÁ STOPA VE STRÁŽNICI

0
1124

Strážnická synagoga slouží v současné době jako výstavní a koncertní sál. Je hojně navštěvovaná židovským obyvatelstvem ze zahraničí. Raritou je umístění židovského hřbitova hned za synagogou. Poslední pohřeb se zde konal v r. 1959.

Židovské osídlení ve Strážnici patří k nejstarším na Moravě. Předpokládá se, že zde, na křižovatce obchodních cest, žili Židé již ve 14. století. Živili se jako obchodníci, řemeslníci (řezníci, kožešníci, krejčí, koželuži, zlatníci, provazníci, knihaři), půjčovali také peníze. V Židovské ulici stálo zhruba 40 židovských domů, židovská škola, špitál, dům rabína, hrobníka, dům s obřadními lázněmi (mikve) a synagoga. Současná budova svatostánku pochází z roku 1804, později byla renovována stavitelem Leopoldem Slovákem. Během 2. sv. války byl zdemolován její interiér, zbořeno ženské oddělení a obyvatelstvo se stalo obětí holocaustu.

Zcela ojedinělé je umístění židovského hřbitova hned za synagogou. Vyplynulo to ze skutečnosti, že židé v polovině 17. století získali tento pozemek od majitele panství právě pro tento účel. Celkový počet náhrobků je zhruba 1500, nejstarší čitelný nápis pochází z r. 1647. Náhrobní kameny jsou převážně z pískovce a jsou zdobeny reliéfními plastikami. Objevují se zde ruce kohenů, levitské nádoby, jeleni, lvi, urovous apod. Jsou zde pohřbeni rabíni, např. Aron ben Benjamin ha-Levi (1686), Ašer ben Daniel (1734), Meir ben Josef Deutch (1781).

Otevřeno od června do září denně od 9:30 do 17:30

www.straznice-mesto.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here