MIMOŘÁDNÁ VÝSTAVA CELÁ V ČEŠTINĚ! 28. 9. 2018–31. 3. 2019

0
1263

Státní muzeum archeologie v Chemnitz (SMAC) pořádá od 28. září 2018 mimořádnou výstavu o dějinách česko-saských vztahů nazvanou »SASKO ČECHY 7000. Láska, žal a vzdušné zámky. « Výstava prezentuje zásadní objekty archeologie a kulturních dějin obou regionů a nabízí exkluzivní pohled na významné umělecké poklady Čech a Saska a jejich vztahy od doby kamenné po současnost.

Čechy a Sasko spojuje více než jen společná hranice. Rozmanité a dynamické dějiny vztahů obou regionů vypráví o vazbách, konfliktech i smíření, o lásce i sporu, o přátelství i vyloučení, ale také o vzdušných zámcích. Umožňuje pochopit, proč si jsou Sasko a Čechy na jedné straně tolik blízké a na druhé tolik vzdálené. Ale zkrátka nepřijdou ani lidé jako aktéři dějin. Jsou to muži a ženy, kteří jako nositelé a nositelky politických rozhodnutí, představitelé církve, intelektuálové, vojáci, řemeslníci a umělci, kdo navazuje, pěstuje, zpečeťuje, přerušuje a občas zavrhuje vztahy, aby pak následně vždy přece jen znovu navázal přetrženou niť.

Patrony výstavy jsou předseda svobodného státu Sasko pan Michael Kretschmer a předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš.

INFORMACE:
www.smac.sachsen.de/sonderausstellungensasko_chechy_7000.html (CZ)

HLAVNÍ EXPONÁTY:
Na výstavě se objeví více než 100 archeologických objektů z národního muzea v Praze. Včetně 32 plochých sekerek z rané doby bronzové (2300-1700 př. N. L.), náramku ze skla, zlaté mince z laténské kultury (2.-1. st. před Kristem) a milodarů v hrobech z doby římského císařství. Porovnáním nalezených objektů ze Saska se ukazuje, jaké kultury si byli blízké a jaké vzdálené.

První jmenovanou historicky známou osobností, která propojila dějiny raně středověkých čech a dnešního saska je Ludmila. Říká se, že její otec pocházel z Horní Lužice. V roce 874/5 se vdala za českého Přemyslovce Bořivoje I. Zlatá herma sv.Ludmily z první třetiny 14. století je součástí pokladnice pražské katedrály – nejvýznamnější sbírky církevních uměleckých děl v Česku. Stejně jako Ludmilino pohřební roucho (10. století) je také relikviář uchováván na pražském hradě.

Českou svátostí jsou oltářní křídla s nejstarším dochovaným vyobrazením Jana Husa jako mučedníka (okolo roku 1480). České husitské vpády měly zničující účinky kolem roku 1430 také na území dnešního Saska.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here