MIMOŘÁDNÁ VÝSTAVA CELÁ V ČEŠTINĚ! 28. 9. 2018–31. 3. 2019

0
215

Státní muzeum archeologie v Chemnitz (SMAC) pořádá od 28. září 2018 mimořádnou výstavu o dějinách česko-saských vztahů nazvanou »SASKO ČECHY 7000. Láska, žal a vzdušné zámky. « Výstava prezentuje zásadní objekty archeologie a kulturních dějin obou regionů a nabízí exkluzivní pohled na významné umělecké poklady Čech a Saska a jejich vztahy od doby kamenné po současnost.

Čechy a Sasko spojuje více než jen společná hranice. Rozmanité a dynamické dějiny vztahů obou regionů vypráví o vazbách, konfliktech i smíření, o lásce i sporu, o přátelství i vyloučení, ale také o vzdušných zámcích. Umožňuje pochopit, proč si jsou Sasko a Čechy na jedné straně tolik blízké a na druhé tolik vzdálené. Ale zkrátka nepřijdou ani lidé jako aktéři dějin. Jsou to muži a ženy, kteří jako nositelé a nositelky politických rozhodnutí, představitelé církve, intelektuálové, vojáci, řemeslníci a umělci, kdo navazuje, pěstuje, zpečeťuje, přerušuje a občas zavrhuje vztahy, aby pak následně vždy přece jen znovu navázal přetrženou niť.

Patrony výstavy jsou předseda svobodného státu Sasko pan Michael Kretschmer a předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš.

INFORMACE:
www.smac.sachsen.de/sonderausstellungensasko_chechy_7000.html (CZ)

HLAVNÍ EXPONÁTY:
Na výstavě se objeví více než 100 archeologických objektů z národního muzea v Praze. Včetně 32 plochých sekerek z rané doby bronzové (2300-1700 př. N. L.), náramku ze skla, zlaté mince z laténské kultury (2.-1. st. před Kristem) a milodarů v hrobech z doby římského císařství. Porovnáním nalezených objektů ze Saska se ukazuje, jaké kultury si byli blízké a jaké vzdálené.

První jmenovanou historicky známou osobností, která propojila dějiny raně středověkých čech a dnešního saska je Ludmila. Říká se, že její otec pocházel z Horní Lužice. V roce 874/5 se vdala za českého Přemyslovce Bořivoje I. Zlatá herma sv.Ludmily z první třetiny 14. století je součástí pokladnice pražské katedrály – nejvýznamnější sbírky církevních uměleckých děl v Česku. Stejně jako Ludmilino pohřební roucho (10. století) je také relikviář uchováván na pražském hradě.

Českou svátostí jsou oltářní křídla s nejstarším dochovaným vyobrazením Jana Husa jako mučedníka (okolo roku 1480). České husitské vpády měly zničující účinky kolem roku 1430 také na území dnešního Saska.