GEOPARK EGERIA

0
1914

Geopark Egeria v roce 2019 obhájil již po druhé členství v síti národních geoparků. Představme si některé novinky, které v loňském roce na jeho území proběhly.

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, je garantem projektu Geopark Egeria. Sídlí v místním zámku uprostřed krásného parku s dendrologickou naučnou stezkou. Muzeum vloni dokončilo nákladnou renovaci historického sklepení. Tím vznikly ideální, dosud nikdy nevyužité prostory, které rozšíří stálou expozici muzea o famózní sokolovský poklad ze stříbrných a briliantových šperků, o část archeologickou a část geovědní, zahrnující regionální rarity z oboru geologie, mineralogie, petrologie, paleontologie a hornictví.

Nová expozice Geologické poklady Sokolovska názorně přiblíží všem věkovým skupinám návštěvníků nesmírně poutavou a dramatickou geologickou minulost a současnost regionu. Přispějí k tomu i besedy, přednášky, komentované prohlídky, exkurze a happeningy typu Muzejní noc.

Čtvrtohorní vulkán Komorní hůrka, který se nachází blízko Františkových Lázní a je spravován Městským muzeem Františkových Lázní a je součástí geoparku Egeria. Lokalita byla v roce 1951 prohlášena Národní přírodní památkou, která je dozorována regionálním pracovištěm AOPK ČR – Správou CHKO Slavkovský les.

Sklepení sokolovského zámku

Zpřístupnění štoly bylo v roce 2017 zahrnuto do Česko-Bavorského přeshraničního projektu „Brána do nitra země“. Práce na zpřístupnění tohoto historického důlního díla jsou velmi náročné na kooperaci mnoha organizací a významnou úlohu zde hrají Geofyzikálního ústav AVČR, město Františkovy lázně, Karlovarský kraj i Česká geologická služba, která provádí vulkanologické analýzy a geologické datování.

Opětovné zpřístupnění Goethovy štoly je pocta současné společnosti tehdejším vědcům, ovšem již na úrovni vědy 21. století. Významným rysem realizovaného projektu je to, že vědecké poznatky a metody práce slouží k popularizaci a oživení tohoto společensky a turisticky atraktivního evropského geologického objektu.

V dole Jeroným byla umístěna expozice 16 keramických permoníků, 1 soška sv. Barborky a dvě keramická zvířátka. Sošky výrazně oživují zpřístupněnou trasu v dole Jeroným především pak pro děti. Na výrobě sošek pracovali žáci keramického oboru ZUŠ Sokolov a odloučeného pracoviště na Březové pod vedením paní učitelky Pavly Křížkové. Expozici skřítků provází i zvukové stopy, které rovněž nahráli žáci a učitelé ZUŠ. Skřítkové mají svá jména a charakter, ke kterým se váže nějaký příběh.

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří byl dne 6. července 2019 zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Region podává výjimečné svědectví o globálním vlivu českého a saského rudního hornictví na rozvoj důlních a úpravárenských technologií a vznik nových vědeckých poznatků. Od renesance do nedávné minulosti byly Krušné hory významným technologickým a vědeckým centrem, odkud se vynálezy a inovace v hornictví šířily do dalších těžebních regionů po celém světě a podmínily jejích úspěšný vývoj. Jako příklady lze uvést inovace v oblasti čerpání důlních vod a hutního zpracování rud, vytvoření prvních geologických map, vydání zásadních příruček a učebnic hornictví a hutnictví.

AUTOŘI A ZDROJE | RNDr. Petr Rojík, Lucie Mantel, Jiří Loskot

www.montanregion.cz, www.gepark.cz, www.muzeum-sokolov.cz, www.montanregion.cz

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here