ROZHOVOR S MGR. ŠTĚPÁNEM RAKEM

0
2227
Foto: David Neff

Zeptali jsme se promovaného geologa, prvního učitele geologie na brandýském gymnáziu, kurátora, pořadatele přednášek o geologii a geologických vycházek pro veřejnost pana Mgr. Štěpána Raka.

Trilobiti – Odontochile hausmanni

Naše čtenáře zajímá, odkud pocházíte a jak jste se dostal vlastně ke geologii?

Pocházím z Prahy západ, z Radotína. Táta je kytarista, máma překladatelka, tedy naprosto mimo obor, nicméně od dětství mne ve sbírání zkamenělin podporovali. Svou první zkamenělinu jsem nalezl při procházce se školkou pod Kosoří, pak jsem s očima navrch hlavy doma o všem vyprávěl a s tátou jsem mnohokrát chodil do starých lomů a nedalekému Lochkovu. Po mnoha letech mi naši prozradili, že si prý losovali, kdo se mnou půjde do lomů, neboť je čekalo mnoho hodin v přírodě a to chtělo pevné nervy. Táta mi v roce 1990 přivezl ze Spojených států kladivo Estwing, to byl snad nejlepší dárek k Vánocům vůbec! Opravdové paleontologické kladivo…mimochodem, mám jej dodnes…

„Medúza“ koruna lilijice Scyphocrinites

V čem vidíte podstatu a krásu geologie?

Geologie je vše kolem nás, kameny, cesty, po nichž chodíme, vápno a cement v domech, staré kostely, hrady…to vše pochází z naší Země, vše vznikalo miliony let a lidé dokázali porozumět nerostnému bohatství a ovládnout ho pro své účely. Hory, skály, údolí, to vše je neustále v pohybu, byť jde mnohdy jen o milimetry za rok, ale čas se v geologii měří na miliony let, ne na lidský život. Pochopení energie naší planety a její cyklus nám může v mnohém pomoci pochopit také přírodní zákonitosti a snad také lépe předvídat přírodní katastrofy. I my jsme de facto součástí geologie, lidská populace mění ráz krajiny, přesouvá obrovské množství materiálu, až tady ale za miliony let lidé nebudou, planeta si vše vezme zpět, miliony let utečou a naše civilizace zmizí a s ní veškeré její památky.

Klepeto Acutiramus bohemicus

Jak si mají čtenáři vyložit váš slogan: „Trilobita z lomu, do každého domu“.

Trilobit je bezpochyby nejznámějším pravěkým tvorem, Foglarova kniha jeskyně obřích trilobitů nebolegendární Cesta do pravěku. Zkamenělé poklady nás lákají odmalička, v každém z nás je malý kluk toužící po krásné zkamenělině. Trilobit je tedy naprosto srozumitelným symbolem pravěku, prvohor. Na svých geologických vycházkách ale veřejnost seznamuji s celou škálou živočichů, kteří kdysi obývali prvohorní moře v okolí Prahy, Berouna či Skryjí.

Za svou kariéru geologa jste jistě nasbíral tuny zkamenělin. Jaký nález je pro vás nejzajímavější nebo nejvzácnější?

Sbírám od svých 5-6 let a je mi 41, ano, už jsem tedy pár tun kamení za život našel, ale sbírku věnoval do Muzea Českého krasu v Berouně, kde pracuji, do NM a České geologické služby v Praze. Lidé se rádi chlubí obřími trilobity, dokonale zachovalými zbytky vymřelého života, ale na exkurzích vždy poukazuji na fakt, že jakýkoliv, byť sebemenší úlomek, je památkou na stovky milionů let vyhynulého tvora a každý je vlastně takovým malým zázrakem, že se nám dochoval dodnes. Mezi své nejvzácnější objevy snad mohu počítat pár nových druhů a především nekončící pátrání po všem, co nabízí skrytá, dosud neobjevená naleziště, tam totiž výrazně stoupá pravděpodobnost nových objevů, což se potvrdilo na mnoha místech v Českém i Moravském krasu, kde s přáteli Tomášem Viktorýnem a Petrem Valachem podnikáme cesty do pravěku – výlety s kladivy.

Stočený hlavonožec – Ophioceras simplex

Jakou formou podáváte žákům učivo o geologii, aby je zaujalo?

Učil jsem 7 let na gymnáziu J.S. Machara v Brandýse nad Labem jako historicky první učitel samostatného předmětu geologie ….z cca 800 studentů, kteří mi prošli rukama bavila geologie oba…ano, opravdu, geologie, nebo jak je nazývána „šutrologie“ opravdu není příliš populárním oborem. Snažil jsem se – aoto se snažím i při svých pořadech v MŠ a ZŠ – podat ji zábavnější, stravitelnější formou, nenutit studenty biflovat se chemické vzorečky, ale vytáhnout je ven, třeba na školní dvůr a ukázat, z čeho je postavena samotná škola, předvést praktickou stránku oboru, ne jen ošklivé šutry ze školních kabinetů. Prostě školu hrou a nemučit je, ale učit. Geologie může být opravdu zábavná a poutavá, o to se snažím…nakolik úspěšně? To už musí posoudit ostatní…

Na co se mají zájemci těšit v rámci Vámi pořádaných geologických vycházek?

Pro veřejnost i školy pořádám desítky exkurzí ročně, poznáme geologickou minulost okolí Prahy, Skryjí, naučíme se rozeznávat základní horniny, tvary atypy zkamenělin, každému dávám malý lísteček s rekonstrukcí daného živočicha, s přesným latinským určením, stářím a nalezištěm, jedině tak to má smysl, vědět, co máte a odkud. Snažím se v lidech probouzet lásku k přírodě a její ochraně, nikdo nesmí narušovat skalní profil, tedy sekat do skály, musíme se chovat ohleduplně a sbírat jen v sutích. Věřte ale, že si itak odnese nějaký ten kamenný poklad snad každý. Probouzet v dětech touhu poznat, co mají za domem a dostat je ven od počítačů považuji za svůj hlavní cíl. Výhoda sbírání zkamenělin je, že vlastně nikdy netušíte, co vás čeká na příští výpravě….můžete stále nacházet nové a nové objevy!

Kde můžeme narazit na zajímavé zkameněliny v Praze a okolí?

Praha a její okolí je opravdu nevyčerpatelnou pokladnicí zkamenělin, Barrandova skála, Velká Chuchle, Radotín, Lochkov, Kosoř, Prokopské, Dalejské údolí, Řeporyje, sám tam chodím přes 30 let….překrásná místa s malebnými lomy, klasická naleziště od dob Joachima Barranda. Je mi velkým potěšením provázet zájemce a seznamovat je s geologickou historií naší krásné země. Nově pořádám také netradiční exkurze bez kladiv, vydáme se třeba do pražského metra, nádražních hal, obchodních center, kde jim ukáži zkameněliny v obkladech, chodnících a mozaikové dlažbě. Stačí mít jen otevřené oči a na podobné objevy narazíme snad na každém kroku. Kdokoliv by měl zájem, najde termíny exkurzí na www.geologickevychazky.cz, velmi rád také v MŠ, ZŠ či SŠ odpřednáším geologii, říkám si „hodinový učitel geologie“…

Děkujeme za rozhovor. –RED–

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here